TMA Competentie

Sociabiliteit

Zich gemakkelijk onder mensen begeven, op anderen afstappen en zich op natuurlijke wijze begeven in gezelschap.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Sociabiliteit is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Extraversie en Sociabiliteit & contact hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Heeft geen last van verlegenheid.
  • Maakt gemakkelijk contact met anderen.
  • Stapt gemakkelijk en met plezier op anderen af.

Kan jouw organisatie wel wat meer Sociabiliteit gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Sociabiliteit gebruiken?