TMA Drijfveer

Extraversie

De mate waarin een persoon wil opvallen en neigt tot extravert gedrag.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge extraversie
    Meer extravert, gedreven door expressieve zelfgerichtheid. Wil graag in het middelpunt van de belangstelling staan. Vertelt graag over de eigen ervaringen. Optimistisch en vertoont meer flair. Vaker humoristisch en impulsief.  Kan soms zelfgenoegzaam overkomen.
  • Gemiddeld extraversie
    Balans tussen expressieve zelfgerichtheid enerzijds en ruimte geven aan anderen anderzijds. Toont soms flair. Durft functioneel in de schijnwerpers te staan, maar hoeft niet zo nodig.
  • Lage extraversie
    Meer introvert, acteert liever op de achtergrond. Staat liever niet persoonlijk in de schijnwerpers. Geeft anderen veel ruimte om zich te uiten en laat hen eerder in hun waarde. Soms te gesloten.

Aanlegfactor voor de TMA competentie: