TMA Competentie

Samenwerken

Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Samenwerken is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Hulpverlenen en Sociabiliteit & contact hoog gescoord wordt. 

Gedragsvoorbeelden:

  • Heeft goed zelfinzicht.
  • Heeft inzicht in de eigen voorkeur voor bepaalde teamrollen.
  • Kan persoonlijk belang ondergeschikt maken aan groepsbelang.

Kan jouw organisatie wel wat meer Samenwerking gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Samenwerking gebruiken?