TMA Competentie

Klantgerichtheid

De wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar handelen, rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen organisatie.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Klantgerichtheid is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren HulpverlenenSociabiliteit & contact en Sociale empathie hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Heeft respect voor de klanten, ongeacht de onredelijkheid van de wensen of klachten.
  • Toont de bereidheid om tot een oplossing te komen.
  • Werkt toe naar een win-winsituatie.
  • Ziet kansen en mogelijkheden om klantgroepen te informeren over de eigen dienstverlening.

Kan jouw organisatie wel wat meer Klantgerichtheid gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Klantgerichtheid gebruiken?