TMA Competentie

Delegeren

Taken en verantwoordelijkheden doorgeven, rekening houdend met de interesse, ambitie, ontwikkeling en competentie van medewerkers; de gedelegeerde taken opvolgen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Delegeren is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Hulpverlenen en Verantwoording & leiderschap laag gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Delegeert aan de juiste persoon.
  • Doet afstand van de eigen bevoegdheden indien dit effectiever is.
  • Heeft vertrouwen in de kwaliteiten van anderen.

Kan jouw organisatie wel wat meer Delegatie gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Delegatie gebruiken?