TMA Competentie

Managementidentificatie

Beslissingen en maatregelen door de ogen van het (hoger) management begrijpen, accepteren en uitvoeren.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Managementidentificatie is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Conformeren en Ontzag hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Committeert zich aan het beleid.
  • Hanteert dubbele loyaliteit op de juiste wijze.
  • Kan zich verplaatsen in de positie van het (hoger) management.

Kan jouw organisatie wel wat meer Managementidentificatie gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Managementidentificatie gebruiken?