TMA Drijfveer

Ontzag

De mate waarin de persoon behoefte heeft tegen anderen en hun prestaties op te kijken, te bewonderen en te respecteren. 

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge ontzag
    Respectvol naar anderen en veel gevoel voor hiërarchische verhoudingen. Neemt eerder advies aan. Wordt gedreven door bewondering voor mensen die hem of haar intrigeren of inspireren. Bewondert snel mensen en wil door hen graag aardig gevonden worden.
  • Gebalanceerde ontzag
    Balans tussen uitgaan van gelijkwaardigheid en respect tonen. Weet wanneer advies aan te nemen en van wie en kan zich handhaven in hiërarchische organisaties maar durft zo nodig hoger geplaatsten ook aan te spreken.
  • Lage ontzag
    Gaat sterk uit van gelijkwaardigheid en kijkt niet snel op tegen anderen. Staat relativerend tegenover hiërarchische verhoudingen en is moeilijk te imponeren en beïnvloeden door status of prestige. Geeft niet snel erkenning en complimenten voor prestaties van anderen.

Aanlegfactor voor de TMA competentie: