Krachten en talenten van collega’s CYSO Group

Lotte Kremer is HR Officer bij de CYSO Group

Inzicht in drijfveren en talenten zet onze medewerkers heel bewust in hun kracht en het werken met TMA maakt dat we concreet het potentieel van elke medewerker verder kunnen ontwikkelen.

Lotte Kremer

HR Officer, CYSO Group

We zijn met TMA aan de slag gegaan omdat we ons meer op de krachten en talenten van collega’s wilden gaan richten. Er zijn destijds (2013) nieuwe functieprofielen opgemaakt waarbij ook gekeken wordt naar de competenties die bij een functie horen. Hierbij wilden we ook onderzoeken welke talenten onze collega’s hadden en of zij goed tot hun recht kwamen in de organisatie.

Aan de slag met je talenten

We zetten TMA op dit moment hoofdzakelijk in, in het wervingsproces. Als we kandidaten hebben waar we een goed gevoel bij hebben, zetten we de TMA uit en houden die naast de vacature en het functieprofiel om te kijken of we een goede match hebben.
Daarnaast zijn we op dit moment bezig met het uitwerken en uitzetten van de 360 graden feedback. Hier willen we meer mee gaan doen in de teams.
Als de nieuwe functieprofielen klaar zijn, willen we daar vervolgens nog de competentieanalyse  aan gaan koppelen.

Het voornaamste wat TMA ons oplevert is inzicht. Daarnaast vinden we het belangrijk om mensen op deze manier te stimuleren om aan de slag te gaan met hun talenten en ze zo in hun kracht te zetten.

Inge van den Burg - PRiMAN customer succes manager

Geïnspireerd door CYSO Group?

Neem gerust contact op met Inge van den Burg, customer succes manager van PRiMAN.

Stuur een email of maak eenvoudig een afspraak met Inge.

Inge van den Burg - PRiMAN customer succes manager

Geïnspireerd door CYSO Group?

Neem gerust contact op met Inge van den Burg, customer succes manager van PRiMAN.

Stuur een email of maak eenvoudig een afspraak met Inge.