In opdracht van UBR (Ministerie van BZK)

Beter matchen en ontwikkelen met TMA methode

De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk is een interne dienstverlener voor de rijksoverheid gericht op het leveren van advies-, transitie-, innovatie- en interimprojecten binnen de vier expertisegebieden: ICT, Personeel, Organisatie en Inkoop. Voor selectie en ontwikkeling van zowel de eigen medewerkers als die van klanten zet de organisatie de TMA methode in. Zo ontstond de behoefte om talent management van TMA te koppelen aan het eigen Functiegebouw van de Rijksoverheid.

In 2020 werd een project gestart en afgerond om deze integratie tot stand te brengen. Miv 2021 beschikken de 20+ gecertificeerde TMA experts binnen het Ministerie van BZK over een geïntegreerd instrumentarium om zowel competentie- als talent management toe te passen.

 

 

“Volwaardig talent management instrumentarium obv TMA methode”

41 FGR competenties 19 TMA competenties

Competentie model

In het TMA Talent management systeem zijn de 41 competenties van het Functiegebouw Rijk aangevuld met 19 niet overlappende TMA competenties. Bij het opstellen van competentie profielen kunnen gebruikers ervoor kiezen om zich te beperken tot de competenties van het Functiegebouw Rijk of ook gebruik te maken van de extra TMA competenties zoals “Innovatief vermogen” of “Conflict hantering”.  In totaal zijn er 60 competenties beschikbaar.  

 

 

 

matchen fgr tma

Matchen

In het Functiegebouw Rijk zijn 61 functieprofielen vastgesteld met bijbehorende competentie profielen. Al deze profielen zijn beschikbaar in de TMA portal. Hoe goed matcht een kandidaat op een competentieprofiel? De TMA functie Competentiematch geeft het antwoord. Niet alleen als percentage maar ook met duidelijke uitleg.

 

for topprofielen

Topprofielen

Met de TMA functie Topprofielen is het mogelijk om te bepalen op welk FGR profiel iemand het beste matcht op grond van de uitkomsten van de TMA talenten analyse.

 

 

 

tma-fgr-360-gedragsprofiel-senior-adviseur

Gedragsvoorbeelden

Voor iedere FGR competentie zijn alle functiespecifieke gedragsindicatoren waar de 61 functieprofielen van het FGR uit zijn opgebouwd toegevoegd. Dat betekent dat het nu mogelijk is om in de TMA portal 90º- 360º feedback processen op te starten op exact de profielen van het FGR. Ook de 5 generieke  gedragsvoorbeelden uit de Competentiegids Rijk zijn toegevoegd aan de bibliotheek. Bij het maken van eigen competentieprofielen kunnen gebruikers dus teruggrijpen op de voor overheid van toepassing zijnde gedragsvoorbeelden.

 

 

 

fgr-tma-ontwikkel-potentieel

Ontwikkelpotentieel

Voor alle competenties van het Functiegebouw Rijk kan het ontwikkelpotentieel (competentiematch) bepaald worden op grond van een TMA talentanalyse. Voor 34 FGR competenties was dat eenvoudig omdat deze nagenoeg identiek waren aan de TMA competenties.  Voor 7 competenties van het Functiegebouw Rijk heeft een expertteam van TMA en PRiMAN en gebruikers van UBR de koppeling met drijfveren van TMA vastgesteld.

 

 

 

fgr-tma-ontwikkel-tips-aansturen-organisatie

Ontwikkelsuggesties

Voor elk van 41 FGR competenties zijn de standaard TMA ontwikkelsuggesties vervangen door die uit de Competentiegids Rijk. In plaats van dat deze in een expert gids zijn terug te vinden zijn deze nu ontsloten in voor de kandidaat handige toegankelijke dashboards en maatwerkrapporten.

 

 

tma-fgr-coaching-tips-gedeeld-leiderschap

Coaching tips

Voor alle 41 FGR competenties zijn nu ook coaching tips beschikbaar. Deze zijn beschikbaar voor zowel manager als loopbaan adviseur via handig toegankelijke dashboards en maatwerkrapporten.

Met de integratie van het FGR model binnen TMA omgeving is er een stevige basis gelegd tussen de wens van UBR om veel meer talentgericht te werken enerzijds maar daarbij wel te blijven leunen op de competentie profielen van het FunctieGebouw Rijk anderzijds.

Het competentiemodel van het FunctieGebouw Rijk is op dit moment operationeel beschikbaar in de beide TMA portals die PRiMAN voor BZK/UBR heeft ingericht:

Ook andere onderdelen van de Rijksoverheid die met TMA methode werken kunnen de integratie met het Functiegebouw Rijk laten activeren binnen hun TMA portal. Organisaties die net als UBR hun medewerkers veel meer talent gericht willen gaan selecteren, ontwikkelen en aansturen – maar daarbij wel het kader van het Functiegebouw Rijk willen blijven hanteren hebben daar nu de concrete mogelijkheid voor.

Voor meer informatie neem contact op met Jan Prins (bel hem rechtstreeks op 06 50 637 235) of maak gebruik van de interactie mogelijkheden op deze website.

Meer informatie op de site van TMA. https://www.tma-methode.nl/Talent-Management-en-Functiegebouw-Rijksoverheid