Toepassingen

Talent ontwikkeling

Talent is de wil om te oefenen (en de kwaliteit om het vol te houden).

Uit onderzoek onder topsporters en succesvolle managers en ondernemers blijkt keer op keer dat de omgeving heel bepalend is voor de prestatie die iemand kan leveren. Iemand kan met dezelfde talenten en capaciteiten zeer succesvol zijn in de ene omgeving (bedrijf) en totaal mislukken in de andere (organisatie). Talent ontwikkeling heeft daarom alles te maken met het bieden van de juiste omgeving waarin de talenten van iemand zich manifesteren als kwaliteiten en de valkuilen kunnen worden vermeden. Talent is niet meer dan de basis waarop iemand competenties (soft skills) en vaardigheden (hard skills) kan ontwikkelen.

Talent is daarom de beslissende én de beperkende factor voor de prestaties van mensen. In de huidige tijd met de razendsnelle technologische ontwikkelingen zijn kennis en ervaring niet langer de basis maar een afgeleide functie van de motivatie van de mensen om hun talenten te ontwikkelen tot competenties. Kennis veroudert snel door de dynamiek in de samenleving en ervaring is een beperkende factor bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Talent is daarom voor iedereen de basis om zich te blijven ontwikkelen, en zo blijvend een nuttige bijdrage aan het productieproces te kunnen leveren.

Competentie ontwikkeling

Mensen leren nieuwe competenties het snelst en makkelijkst aan als ze dat kunnen doen in lijn met hun eigen gedragsvoorkeuren (talenten). Voor de ene zijn competities als bijvoorbeeld klantgerichtheid gedrag laten zien heel gemakkelijk aan te leren en voor de ander blijft het altijd vorm van corvee. Zonder externe aansporing komt er niet veel terecht. Ook als ze hun uiterste best doen is de kans dat ze er echt goed in worden niet groot. Het blijft altijd een vorm van aangeleerd gedrag en als de focus er even niet is wordt het gedrag niet vertoont.

Het devies is daarom de aandacht vooral te richten op de competenties die vanuit de talenten makkelijk ontwikkelbaar zijn en voor de benodigde competenties die moeilijk ontwikkelbaar zijn alternatieven te vinden. Dat kan simpelweg een collega zijn of een functie aanpassing. Dat kan rigoureus (mobiliteit of overplaatsing) of beperkt (job crafting). Talent ontwikkeling is dus vooral gericht op het optimale benutten van iemands talenten om competities te ontwikkelen. Dat doe je vooral door er kennis en ervaring aan te voegen. Mensen op een training sturen of ervaring laten opdoen is een zeer effectieve manier om competenties te ontwikkelen: mits het bouwt op de aanwezige talenten.

Coaching

Het is niet altijd mogelijk om alleen die competenties te ontwikkelen waarvoor iemand talent heeft. Soms vraagt een functie de ontwikkeling van een competentie waarvoor iemand maar weinig talent heeft. In de wetenschap dat de ontwikkeling niet vanzelf zal gaan en moeite zal kosten kan het desondanks een verantwoorde keuze zijn om daar toch in te investeren. De succeskansen van een dergelijk traject wordt aanzienlijk vergroot door niet alleen te focussen op het bij brengen van kennis en ervaring maar ook aandacht te besteden aan de belemmerende overtuigingen die kennelijk blokkerend werken bij de ontwikkeling van dergelijke competenties.

Een TMA gecertificeerde coach kan dan instrumenteel zijn om door te focussen op de onderliggende drijfveren om een mentale verandering te bewerkstelligen bij de coachee. Het bewerkstelligen van zo’n verandering vergt een intensief traject en een langere periode (2-6 maanden) maar heeft een hoog rendement omdat het ontwikkelprobleem bij de basis wordt aangepakt. Een Talenten Analyse geeft niet alleen een goede indicatie van de ontwikkelmogelijkheden maar ook van de meest effectieve leervorm (creatief vs structureel en theoretisch versus praktisch). Bij een coaching traject met focus op het wegnemen van de belemmerende overtuigingen is de Talenten Analyse ook nuttig om het effect van de interventie na afloop van het coachingstraject te meten.

Wij beschikken over een coachpool van ervaren en TMA gecertificeerde coaches. Zo kunnen wij voor iedere coachee de best passende coach aandragen. Alle coaches werken volgens de TMA methodiek maar hebben daarbinnen hun eigen specialiteit. In de praktijk blijkt dat externe coaches veel effectiever zijn dan intern opgeleide medewerkers. Voor klanten richten wij daarom coach pools in, zodat er wanneer nodig snel een beroep kan worden gedaan op een externe coach met als belangrijk voordeel dat deze dan gebruik kan maken van de TMA methode instrumenten die binnen de organisatie beschikbaar zijn: de coach pool als managed service op basis een e

Meer
informatie

Mensen gebruiken TMA instrumenten om hun talenten verder te ontwikkelen

Instrumenten voor uw organisatie

Talenten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Capaciteiten
analyse

Talent
pool