Toepassingen

Talent Selectie

Managers besteden 2% van hun tijd aan selectie en 98% aan het corrigeren van de fouten in dat proces.
De uitspraak is overdreven maar bevat een kern van waarheid. Welke manager droomt er niet van dat de medewerkers gemotiveerd en enthousiast aan het werk zijn en samenwerken om de doelstellingen van de organisatie te realiseren? Ze volgen de lijn die de manager heeft uitgezet, maken geen fouten bij de uitvoering van hun taken en betrekken de manager erbij als het nodig is. Ze hebben geen last van burn outs, klagen niet over de werkomstandigheden of de collega’s en laten hun privé besognes thuis.

Het opbouwen van een sterk team begint er daarom mee dat je juiste mensen binnenhaalt én weet te behouden. Dat zijn niet altijd de absolute toppers. Ten eerste zijn die per definitie schaars, maar veel belangrijker is dat veel taken geen exceptionele kwaliteiten vergen maar vooral mensen die een goede match hebben op datgene wat er wordt gevraagd vanuit de functie.

Dagelijks vertrouwen daarom honderden organisaties in Nederland op de TMA methode bij het besluit een kandidaat wel of niet een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Belangrijke redenen daarvoor zijn de:
• betrouwbaarheid van de uitkomsten
• snelheid van het proces
• kwaliteit van het inzicht
• praktische toepasbaarheid
• overzichtelijke rapportages

Matchen op competenties

Selecteren op competenties is een betrouwbare manier om toekomstig succes van iemand in de functie te voorspellen. De ontwikkelbaarheid of leerbaarheid van competenties van iemand kan bepaald worden met de TMA instrumenten Capaciteiten Analyse en Talenten Analyse. Om erachter te komen of iemand de voor de functie benodigde competenties ook daadwerkelijk heeft ontwikkeld is daarnaast nog steeds een gestructureerd interview nodig. Een recruiter of manager kan zijn/haar bevindingen eenvoudig vastleggen in de TMA portal en zo een matrix produceren waarin de mate van ontwikkeling is afgezet tegen de ontwikkelbaarheid (op grond van talenten en capaciteiten).

 

Van selectie naar ontwikkeling

In toenemende mate zien wij dat onze klanten de waarde niet alleen zien in de verbetering van hun selectieproces en het daarin voorkomen van verkeerde keuzes, maar ook dat ze de mensen die worden aangenomen sneller productief weten te krijgen doordat hun ‘gebruiksaanwijzing’ al direct bij indiensttreding bekend is. Het structureel in kaart brengen van de talenten van nieuwe medewerkers is ook een goede implementatiestrategie voor structurele aandacht voor talent management en talent ontwikkeling in de gesprekscyclus: Het Nieuwe Beoordelen oftewel Talentgedreven Performance Management. TMA portal biedt daarvoor ook een goed groeipad door de mogelijkheid het systeem van een Talent Selectie en Ontwikkel configuratie te upgraden naar de Talentgedreven Performance Management configuratie.

eXperience Level Agreement (XLA)

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen en te zorgen dat uw investering in TMA rendeert hanteren wij een eXperience Level Agreement (XLA).Deze is beschikbaar is een on site of een off site variant.

De on site variant (managed service) heeft het voordeel dat er geen tijd en geld hoeft te worden geïnvesteerd in de opleiding van eigen medewerkers en dat de beschikbaarheid van hoogwaardige inhoudelijke kennis en ervaring is geborgd. De off site variant (premium support) vergt een opleidingstraject voor 1 of meerdere medewerkers. De opleiding tot gecertificeerd TMA methode professional vergt een tijdsinvestering van een week en kent een nominale doorlooptijd van 2 maanden.

Welke keuze u ook maakt: in zowel de off site als de on site variant van onze XLA heeft u een eigen toegewezen customer success manager die goed bekend is met uw organisatie. Dus geen account team maar een vast aanspreekpunt dat maar 1 doel heeft en dat is ervoor zorgen dat u zo succesvol mogelijk gebruik maakt van het TMA methode instrumentarium om de instroom van nieuwe medewerkers zo goed mogelijk te matchen op de behoefte van uw organisatie.

Meer
informatie

Bedrijven gebruiken de TMA methode voor talent selectie

Instrumenten voor uw organisatie

Talenten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Capaciteiten
analyse

Talent
pool