Toepassingen

Team performance

Samenwerken is het moeilijkste wat je van je medewerkers kan vragen.

Een goed samenwerkend team presteert meer dan de leden elk voor zich elkaar zouden krijgen. Het omgekeerde geldt ook: in een slecht functionerend team houden de leden elkaar van het werk en zijn de prestatie van het team minder dan die van de afzonderlijke leden opgeteld. Team performance is erop gericht om de gezamenlijke productiviteit zo hoog mogelijk te laten zijn.

Team Productiviteit 

In een team draait het om complementariteit. Niet iedereen hoeft overal evengoed in te zijn. Het gaat erom dat alle benodigde competenties die nodig zijn voor het teamresultaat beschikbaar zijn. Maar simpelweg de beste mensen op hun expertisegebied bij elkaar zetten is geen garantie voor een succesvolle teamprestatie. Het tweede element wat erbij komt kijken is het vermogen om samen te werken, informatie te delen en elkaar te helpen en elkaar de ruimte te gunnen. Dat zijn competenties die iedereen in het team in meer of mindere zal moeten hebben. Het derde belangrijke element is inzicht in elkaars talenten en dus ook in kwaliteiten en valkuilen. Is een succesvol team onderkennen de leden elkaars kwaliteiten en weten ze daar ook gebruik van te maken. Met name dit laatste element blijft vaak onderbelicht, zeker in teams waar de manager de taken verdeelt. in zelfsturende teams daarentegen worden de leden veel meer gedwongen zelf een oordeel over elkaar te vellen. Dit element verklaart ook vaak het succes van de zelfsturende teams.

Team Cultuur 

De eerste vraag die je bij samenstelling van een team moet beantwoorden is of iemand past binnen de cultuur in het team en er iets aan toe kan voegen. Voor de meeste mensen is gelijkheid aantrekkelijk omdat het een bevestiging is dat het goed is om te zijn zoals we zijn. De toegevoegde waarde is echter complementariteit. Het is de kunst die mensen te selecteren die wel passen binnen het team en cultuur maar toch aanvullende kwaliteiten en competenties toevoegen. Het structureel inzetten van het instrument Talenten analyse is hierbij belangrijk. Dan is er immers al zicht op de talenten binnen het bestaande team en bovendien is dan vaak ook beter zichtbaar waar het nog aan ontbreekt in het team.

De tweede uitdaging is er in gelegen het team zo te managen dat de talenten van alle leden optimaal ingezet worden. Dat lijkt ingewikkelder dan het is want ook hier is recept eenvoudig, namelijk dat de leider van het team zich goed rekenschap van de talenten in het team en iedereen probeert aan te sturen op de wijze die het beste past bij die persoon.  De kunt is de managementstijl en interventies aan te passen op de drijfveren binnen het team. En het werk te verdelen op basis van motivatie en talent. 

Meer
informatie

Bedrijven ontwikkelen hun teams aan de hand van de TMA methode

Instrumenten voor uw organisatie

Talenten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Capaciteiten
analyse

Talent
pool