Meer rendement uit talent halen

SGNM heeft voor de TMA methode gekozen mede omdat de positieve filosofie van TMA aanspreekt en goed aansluit op de bedrijfscultuur. 

Mensen die werk doen dat aansluit bij hun talenten maken minder fouten en zijn succesvoller. Ze ervaren een intrinsieke motivatie om zichzelf te blijven ontwikkelen. Leiding geven aan deze mensen is gemakkelijker omdat leidinggevenden zich meer kunnen richten op de inhoud van het werk en niet hoeven te corrigeren op inzet en gedrag. Uiteindelijk vertaalt dit zich in een hogere betrokkenheid bij het werk en minder verloop en verzuim. Dat leidt automatisch ook tot een hogere productiviteit. Vanaf het moment dat het ongewenste verloop daalt, nemen ook de wervings- en vervangingskosten af. Om deze redenen heeft investeren in talent management een sterke en positieve business case.  

“En zo zie ik het ook” zegt Arie van Loopik, oprichter en algemeen directeur van SGNM.

“Ik geloof niet dat je van een 4 een 6 moet willen maken. Mijn ervaring is dat het veel beter werkt als je eerst kijkt naar waar iemands zijn passie en talent zit. Om je daar vervolgens op te focussen om daar het maximale uit te halen. Probleem is dat het nog niet zo eenvoudig is om dat talent op een waardevrije manier in beeld te krijgen. Ik heb me daarom goed verdiept in een flink aantal oplossingen in de markt en ben tot de conclusie gekomen dat TMA daarin het beste aanbod heeft.”

“Beste product voor talent management”

Op de foto van vlnr: Jan Prins, Sten Knaven, Patrick Berghout en Arie van Loopik.

Voorafgaand aan de invoering van talent management heeft het bedrijf zelf goed nagedacht over de functieprofielen en deze uitgeschreven op basis van resultaatgebieden, taken en verantwoordelijkheden. Dat is een solide basis voor het opstellen van competentieprofielen. Deze beschrijven het gewenste gedrag. De TMA methode levert een complete bibliotheek met 53 competenties en ruim 1200 verschillende gedragsvoorbeelden dat daarvoor als basis kan dienen. Daarenboven is ook het instrumentarium om te komen tot een scherp competentieprofiel: de Competentie Stakeholder Analyse (CSA) standaard inbegrepen in het TMA talent management systeem.

Patrick Berghout, die als TMA talent coach de invoering van talent management binnen SGNM begeleid: “Met het CSA instrument kunnen leidinggevenden en betrokkenen online input geven. Die input vormt de basis voor een goede inhoudelijke discussie over wat we samen nu echt belangrijk vinden om succesvol te zijn in de rol. Goede competentieprofielen zijn essentieel om vast te stellen in hoeverre iemand matcht op een functie. Het vormt verder ook de basis voor een 360 feedback competentie analyse. Ik faciliteer dat proces en zorg dat ieders input wordt meegenomen. Daarnaast gaat iedereen een talent analyse doen en daarover met mij in gesprek gaan.”

Sten Knaven, mede-directeur van SGNM: “Wat mij aanspreekt in de aanpak van PRiMAN is dat alle inhoudelijke kennis die we opbouwen straks zit geborgd in ons eigen TMA systeem, maar dat we nu wel volop kunnen profiteren van de kennis en ervaring van Patrick. We hoeven zelf geen mensen op te leiden of naar trainingen te sturen, maar Patrick komt regelmatig bij ons langs om ons te begeleiden in ons streven om meer talent gericht te gaan werken. Patrick helpt mij om bij mijn focus op performance rekening te houden met het talent van de mensen en hij helpt hen om hun talent om te zetten in nuttige competenties.”

“Kennis borgen in ons eigen talent management systeem”

SGNM gaat ook gelijk gebruik maken van de nieuwe ontwikkelmodule die TMA afgelopen najaar heeft gelanceerd.

TMA ontwikkel module
Jan Prins, directeur PRiMAN: “In de nieuwe leeromgeving praten we niet meer over kandidaten maar spreken we de medewerkers rechtstreeks aan. We geven ze een praktische doorvertaling van hun talenten naar allerhande situaties variërend van Samenwerken tot Thuiswerken.

Bovendien bieden we ze een keuze uit tientallen workouts variërend van Beter brainstormen tot Delegeren en van Klantgerichter werken tot Leiderschap tonen. Elke Workout bestaat uit 10 – 20 artikelen en steeds een oefening die mensen geheel zelfstandig kunne doen. Vele honderden ‘micro learnings’ waarmee mensen nadat ze een talent analyse hebben afgerond direct aan de slag kunnen om te werken aan hun soft skills.

Ook is er de mogelijkheid om talenten te delen met anderen en die van anderen in te zien. Ook kunnen ze daar feedback vragen op hun talenten en een 360 feedback proces opstarten op hun competentieprofiel.

 

Geïnspireerd door SGNM?

Neem gerust contact op met Inge van den Burg: customer succes manager van PRiMAN. Stuur een email of gebruik de whatsapp knop.