Interview met Sybren van der Schaar   

Sybren van der Schaar is een integrale trainer & coach op gebied van talentontwikkeling. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het bevorderen van samenwerking bij bedrijven. Zo vindt hij dat ¨de imperfectie is de perfectie van het leven¨. In een interview vertelt hij onder meer over het proces van talentontwikkeling en hoe dit soms nog fout gaat.

Wie ben je en wat voor soort werkzaamheden doe je?

Mijn Naam is Sybren van der Schaar, geboren in Friesland op een boerderij en heb een technisch achtergrond. Heb veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen en produceren van technische producten. Rond 2010 ben ik mij gaan focussen op de ontwikkeling van mens en organisaties. Samenwerking heeft mijn focus, want samenwerken tussen mensen is volgens mij nog belangrijker dan je te richten op het individu. Met samenwerking maak je als organisatie het verschil. Daar ligt mijn focus, hoe kan ik mensen beter samen laten werken vanuit hun uniciteit en kwaliteit.

Wat is jouw passie in dit vakgebied?

Mijn passie ervaar ik, als ik zie dat een organisatie goed samenwerkt en de werknemers volledig in hun energie en flow zitten. Dan komt er een soort van glans op mensen, je ziet ze groeien en bloeien en dat is voor iedereen leuk om in te werken. Talentontwikkeling is een heel breed begrip en ik geloof er juist in, dat we niet mensen een bepaalde kant op moeten duwen. Juist mensen te laten ontwikkelen zoals een plant die groeit, je weet nooit hoe die plant zich zal ontwikkelen. Je weet wel, dat als je water en voldoende zonlicht geeft, dat de plant optimaal zal groeien. Organisaties kunnen die ontwikkeling waarmaken, door bijvoorbeeld te focussen op rolmodellen. Misschien ziet een werknemer talentontwikkeling eerst niet zitten, maar als anderen wel die groei doormaken zullen ze wellicht volgen.

Wat is precies het proces van talentontwikkeling?

Ik zie dat heel veel talentontwikkeling programma´s in principe wel goed zijn, maar soms worden de stappen in de verkeerde volgorde genomen. Uit ervaring weet ik, dat het heel belangrijk is, dat de medewerker zich verantwoordelijk dient te voelen voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Het bedrijf is verantwoordelijk voor kenbaar maken wat zij verwachten van hun mensen, de zogenaamde meetlat. Wanneer een medewerker wordt gevraagd voor een nieuwe positie, dan is het belangrijkste dat vanuit de medewerker altijd de behoefte voor ontwikkeling wordt aangegeven en niet vanuit de manager. Managers komen naar mij toe als het niet goed gaat met de medewerker, dan is de volgorde niet goed! Dus begin altijd met welke verwachtingen het bedrijf heeft, vervolgens voelt de medewerker een bepaalde spanning over het willen voldoen aan deze verwachtingen. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid, dat de manager vraagt aan de medewerker of hij/zij er hulp bij wilt. Hierin is belangrijk of de hulpvraag vanuit de medewerker zelf komt of dat hij/zij de manager hierin tegemoet wilt komen. Dus de kunst is de urgentie vanuit de medewerker te laten komen en zodra dit de situatie is, dan bestaat er een goede bodem iemand te helpen ontwikkelen.

“Het heel belangrijk is, dat de medewerker zich verantwoordelijk dient te voelen voor zijn/haar eigen ontwikkeling.”

Waarom is het belangrijk dit proces te volgen?

In het bedrijf moet het ´flowen´, dat is net als met voetbal, je speelt omdat het leuk is en niet omdat de persoon alleen maar beter wilt worden. Je bent bezig met het spel en plezier. De kunst in talentontwikkeling is, dat je niet gaat richten op het resultaat maar op de intentie. Als iemand een goede leidinggevende wilt worden, dan handel je niet vanuit het resultaat maar de intentie dit werk te willen gaan doen. Zoals waarom wil je hier werken en wat wil je brengen. Werknemers willen van het werk genieten of plezier in het werk brengen, dit zijn basale zaken die heel essentieel zijn voor het bedrijf. De motivatie van de medewerker daalt, als hij niet vanuit zijn eigen intentie kan handelen. Het mooie is als de medewerker het werk ziet als een uitdaging en niet als een verplichting.

Wat is jouw persoonlijke boodschap?

Mijn persoonlijke boodschap: de imperfectie is de perfectie van het leven. Mensen hebben de neiging te streven naar perfectie. Mocht je leidinggevende constant over jouw grenzen heen gaan, dan zou je willen dat je leidinggevende weggaat. Maar die leidinggevende zorgt er juist voor, dat jij leert waar je grenzen liggen. In dit voorbeeld heb je de neiging te zeggen, dat je huidige situatie niet perfect is en moet veranderen. Ik ben van mening dat juist deze situatie goed is geweest. Dus omarm de imperfectie en doe er je voordeel mee.

“Maar die leidinggevende zorgt er juist voor, dat jij leert waar je grenzen liggen.”

Wil jij nog meer te weten komen wat Sybren te vertellen heeft, schroom niet en bekijk de
video van het gesprek hieronder. Ben je aan de hand van dit artikel nieuwsgierig naar talentmanagement en onderwerpen als gericht samenwerken. Neem dan contact op met Jan Prins (06-50637235) of Sybren van der Schaar.