Op 13 december vond er weer Diner College plaats. Traditioneel op de 40e verdieping van de Haagse Toren. Jan Prins heette de deelnemers van deze 5e editie van harte welkom en vertelde over de visie van PRiMAN; talent management is een management issue.

diner college jan prins en roeland broeckaertHet diner college tussen voor- en hoofdgerecht werd verzorgd door Roeland Broeckaert, auteur van het boek van het boek Dienend Leidinggeven dat hij samen met de adviseurs van PRiMAN schreef.

diner college roeland broeckaert

Het boek is een integrale handleiding voor elke leidinggevende rond zijn drie rollen: die van leider, manager en coach. Het boek helpt om in jouw team of organisatie leiderschap te ontwikkelen op een wijze die zacht is voor de mensen maar hard voor de resultaten. Roeland schreef het boek voor vakmensen die leiding gaan geven. In de praktijk blijkt maar al te vaak dat het verlies van een goede professional niet altijd wordt gecompenseerd door een sterke leidinggevende. Iets wat de aanwezige managers en ondernemers roerend met hem eens waren.

Volgens Roeland is dienend leidinggeven een ABCtje. Het organiseert zich rondom de trits Autonomie, Binding en Competentie zo legde hij zijn toehoorders uit. Geïnspireerd op het beroemde onderzoek van Dan Pink (in zijn boek ‘Drive’).

In zijn boek vertaalt Roeland de 3 elementen om drive te creëren naar de 3 rollen van de leidinggevende.

De leiding gevende als manager –> Autonomie

Zorgt dat de teamleden genoeg ruimte krijgen om hun werk zo autonoom mogelijk uit te voeren. Ook regisseert hij/zij de activiteiten van het team door zoveel mogelijk inefficiënties of belemmeringen weg te halen.

De leiding gevende als leider –> Binding

Zorgt ervoor dat de organisatie de juiste richting aan blijft houden en dat de teamleden relationeel met elkaar verbonden blijven.

De leiding gevende als coach –> Competentie

Staat in voor een juiste rolverdeling op basis van talenten. Hij heeft het lef om oplossingen te zoeken voor zaken die niet ontwikkelbaar zijn bij de medewerker. Hij stimuleert reflectie in een veilig leerklimaat.

Na nuttigen van het hoofdgerecht gingen de deelnemers onder leiding van PRiMAN Talent Partner Sybren van der Schaar in gesprek over de vraag of dienend leiding geven het antwoord is op de uitdagingen waar ondernemers en managers tegenaan lopen om hun mensen gemotiveerd te houden en resultaten te boeken.

deelnemers-tafeldiscussie diner college

Enkele deelnemers zagen überhaupt geen toekomst meer voor de manager en vonden dat in moderne organisaties de rollen van leider en coach zouden moeten volstaan. Anderen waren het daar volstrekt mee oneens en zagen dat bepaalde taken in de toekomst absoluut een manager vergden. De deelnemers waren het over eens dat leidinggeven ook gewoon een vak is en dat je het moet leren.

diner college tafel view

Ook vonden de deelnemers elkaar in de stelling dat het niet alleen gaat om leiderschap in de top maar juist ook om leiderschap op de werkvloer. De dienend leider draagt primair de verantwoordelijkheid voor maar de medewerkers hebben zelf ook een eigen verantwoordelijkheid. Tot slot wierp een van de deelnemers de filosofische vraag wie de dienend leider dient…

Met deze vraag nog in het achterhoofd sloot PRiMAN voorman Jan Prins de avond af. Alle deelnemers kregen het boek van Roeland mee met de opdracht dit tijdens de Kerstdagen door te nemen. Jan Prins kondigde ook aan dat PRiMAN in 2017 een masterclass Dienend Leiding Geven  gaat verzorgen voor managers en ondernemers die zich willen bekwamen in het op het juiste moment kiezen van de juiste rol.

Ook gaf hij aan dat PRiMAN bedrijven en instellingen kan helpen om een cultuur van dienend leiding geven daadwerkelijk organisatiebreed te implementeren.

Het goede doel

Naar de wens van de deelnemers zal de opbrengst van de avond – een bedrag van €700,- – door de deelnemers bijeengebracht middels een vrijwillige donatie zal worden overgemaakt naar de Stichting van het Kind.

Deelnemers

diner-college-dlg-deelnemers

 1. Roeland Broeckaert (auteur Dienend Leiding Geven)
 2. Dennis Kranendonk (directeur Atlantis Creative)
 3. Derk de Haas (directeur Indumij)
 4. Saskia Otten (directeur Pluszorg)
 5. Mirjam Werges (manager Ministerie van Financien)
 6. Steven Bakker (directeur New Black)
 7. Peter van Koppen (directeur Van Koppen en van Eijk)
 8. Paul Veger (directeur Decos)
 9. Joeske Geboers (directeur HR)
 10. Eddie Smit (manager Ministerie van Binnenlandse Zaken)
 11. Sybren van der Schaar (talent parter PRiMAN)
 12. Maarten  van der Zanden (consultant PRiMAN)
 13. Jan Prins (talent parter PRiMAN)

 

Het diner college is een exclusief 3 gangen diner op een unieke locatie, in combinatie met een college van een inspirerende spreker. PRiMAN organiseert dit unieke diner college regelmatig voor een select gezelschap directeuren en bestuurders. Meer over de voorgaande edities.