Financieel jaarverslag en bericht van de directie.

Coachtalent.nl illustreert hoe PRiMAN zich vanaf nu strategisch in de markt wil positioneren.

Jan Prins

Directie, PRiMAN BV

Bericht van de directie van PRiMAN BV

We kijken terug op wederom een positief jaar waarin de omzet met 31% fors is gestegen. De stijging is volledig toe te schrijven aan de groei van de kernactiviteit (de wederverkoop van licenties) die met 88% groeide. De omzet uit diensten en advisering daalde licht (-7%). De bruto marge daalde van 57% naar 51%.

de winst met 47% spectaculair gestegen.

Ondanks een veel hogere omzet uit de verkoop van TMA Talent Management Systemen (licenties) daalde de omzet uit aanvullende diensten (service level agreements) op deze contracten. Deze omzet behelst het leveren van advies, ondersteuning,, coaching en trainngsdiensten. Het zijn deze diensten waarmee PRiMAN zich in de markt onderscheidt (onze customer success management formule). Deze omzet groeide in 2022 nog spectaculair maar die groei hebben we niet weten vast te houden. De bruto marge op deze SLA diensten is ook hoger (53%) dan die op licenties (40%). De praktijk is dat het niet altijd lukt om klanten op te waarderen naar dit premium service niveau.

De omzet in de derde business line van PRiMAN: geïntegreerde advisering op basis van TMA (met name selectie- en ontwikkelassessments) is met 26% flink gestegen (+26%). De stijging is volledig te verklaren vanuit de lancering van coachtalent.nl: een platform om snel en doeltreffend een TMA gecertificeerde coach te vinden. Eind 2023 waren daar 20 gekwalificeerde coaches terug te vinden. De verwachting is dat dit aantal nog sterk zal groeien (naar 50). Coachtalent.nl illustreert hoe PRiMAN zich vanaf nu strategisch in de markt wil positioneren.

Voor bedrijven is het aantrekken van een coach of inrichten van en externe coachpool vaak een eerste stap om iets aan talent management te gaan doen. Het primaire doel van coachtalent.nl is om mensen met een ontwikkelvraag en een budget of transitievergoeding in contact te brengen met de juiste coach voor hun uitdaging. De strategische waarde is dat zo ook een laagdrempelige ingang kan ontstaan om in een latere fase een TMA TMS te verkopen. Klanten die al een zo’n systeem hebben, krijgen met coachtalent.nl de mogelijkheid om een externe coach te laten werken in hun eigen TMS en de externe coaching zo meer in lijn met de bedrijfsdoelstellingen te laten verlopen. Deze laatste aanpak is in 2023 succesvol in de markt gezet met KPN. Voor PRIMAN is van belang dat we door de nauwe samenwerking met de coaches ook ingangen krijgen bij nieuwe klanten en kunnen putten uit een groot arsenaal van goede ervaren coaches bij specifieke klantvragen. Niet onbelangrijk: ook de coaches zijn blij met het initiatief dat er op gericht is om hun kern dienstverlening beter op de kaart te zetten.

Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat de directie een half stapje terug heeft gedaan en een customer succes manager is aangetrokken. De personeelskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven maar het perspectief op verdere groei is daardoor flink vergroot.

Resumerend is de winst voor belastingen met 47% spectaculair gestegen en als percentage van de omzet van 15% naar 17%. De goede opeenvolgende resultaten boden ruimte voor een dividenduitkering die veel hoger was dan het resultaat in het boekjaar.

Het jaarverslag 2023 is beschikbaar als download.

Jan Prins
Directeur

Inge van den Burg - PRiMAN customer succes manager

Kennismaken met de customer success manager van PRiMAN?

Neem gerust contact op met Inge van den Burg, customer succes manager van PRiMAN.

Stuur een email of maak eenvoudig een afspraak met Inge.