Gratis workshops

Van verplicht nummer …

…naar talentgericht prestatie management!

TMA maakt het mogelijk de traditionele gesprek en beoordelingscyclus te vervangen door een talentgerichte dialoog gericht op verbetering van de prestaties.

Het beoordelen van iemands prestaties op de werkvloer en dat kunnen doorvertalen naar ontwikkeling en beloning is een essentiële vereiste voor iedere organisatie met personeel. Het idee dat alleen de direct leidinggevende zicht heeft op de performance van de medewerker is achterhaald. Sterker nog: in toenemende mate (het nieuwe werken: online, op afstand, bij de klant) heeft de leidinggevende daar helemaal geen goed zicht meer op.

 

Het is tijd voor een nieuwe beoordeling systematiek!

Jacco van den Berg schreef in 2017 het inmiddels standaardwerk ‘Het Nieuwe Beoordelen, Focus op Talenten’ en gaf daarmee een impuls aan het denken over een vernieuwing in de gesprekscyclus.

PRiMAN heeft zich afgelopen jaar gespecialiseerd in het nieuwe beoordelen op basis van de TMA methode. Een Competentie Analyse (CA) gebaseerd op 360 graden feedback blijkt zeer geschikt als basis voor een periodieke ‘nieuwe stijl’ functionerings- of beoordelingsgesprek.

Feedback is een geschenk

Een beoordelingsproces gebaseerd op het 360 graden principe met meerdere feedbackgevers vanuit de omgeving voorkomt dat medewerker en leidinggevende gaan discussiëren over het waarheidsgehalte van de uitkomsten. En stimuleert hen zich te concentreren op de vertaling ervan in verbeterpunten en concrete acties. Bij inzet van de TMA methode is de centrale persoon – tot op zekere hoogte – zelf in controle over het feedback proces.

  • Hoe zorg ik ervoor dat beoordelen geen veroordelen wordt?
  • Hoe stimuleer ik een continue dialoog?
  • Hoe benut ik de sterke punten van mensen optimaal?
  • Hoe voorkom ik dat mensen dat mensen afhaken?

Ontdek tijdens deze gratis TMA Workshop hoe u talentgericht prestatie management kunt invoeren in uw bedrijf.

Achmea heeft het beoordelingsgesprek vervangen door een reflectiegesprek over talent ontwikkeling. 

Data

De workshops staan gepland voor de volgende data:

  • 3 juli om 10 uur in Utrecht (vol)
  • 3 juli om 14 uur in Utrecht (vol)
  • 10 juli om 10 uur in Utrecht (vol)
  • 10 juli om 14 uur in Utrecht (vol)
  • 11 juli om 13.00 in Rotterdam (aanmelden)

 

 

 

Opzet van de workshop

De workshop wordt verzorgd door ‘gespreksguru’ Jacco van den Berg en de oprichter van PRIMAN Talent Management Jan Prins  

Voorafgaand aan de workshop ontvangen de deelnemers een uitnodiging voor een enquete over de staat van beoordelen in de organisatie en de mogelijkheid gerichte input voor de trainers aan te leveren. 

Tijdens de workshop gaat Jacco in op de 5 aanvliegroutes van het nieuwe beoordelen en Jan op beoordelen vanuit perspectief van integraal talent management.

Dan is het tijd om in kleine groepjes zelf aan de slag te gaan met je eigen plan van aanpak. 

Om kennis te maken met het talentgerichte denken kijgen alle deelnemers na afloop het TMA Talent Game mee naar huis. Het spel helpt u op speelse wijze ervaring op te doen met de achterliggende concepten van talentmanagement, zoals drijfveren

 

 

Deelname is alleen nog mogelijk voor  workshop in Rotterdam op 11 juli.

Workshop is gratis voor managers en HR business partners. Maximaal 20 deelnemers.