“Rijkdom heeft niets met geld te maken”

Talent Zelfvertrouwen

Hoge score op de TMA drijfveer Eigenwaarde

Er staat weer een nieuwe talentgesprek online. Deze keer met René Frijters, buitengewoon succesvol corporate entrepreneur.

In het talentgesprek deelt René zijn recept voor succes. Want van veel wat hij aanpakt weet hij een succes te maken. Maar is hij ook eerlijk over zijn moeilijke momenten en hoe juist die hem hebben geholpen om te ontdekken waar hij echt goed in is. 

Want zegt hij zelf: “van bankieren en beleggen heb ik geen verstand maar ik ben wel oprichter van twee banken” (Alex Belggersbank en KNAB). Zo bouwde zonder enige kennis ook een theater in Zuid-Afrika dat uiteindelijk de basis bleek voor een wereldact. Het is het typische “Pippi Langkous” gedrag wat hem kenmerkt: “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan.” 

Voor de insiders:

Zijn talent Zelfvertrouwen wordt versterkt door zijn hoge score op de TMA drijfveer Stressbestendig & druk (talent Stabiel).

Neutraliserende talenten van René zijn Representatief (hoge score op de TMA drijfveer Aanzienbehoefte) en Respectvol (hoge score op de TMA drijfveer Ontzag).

Vind je dit een leuk talentgesprek? een like, share of review op mijn YouTube kanaal, linkedin, twitter of in je favoriete podcast app wordt enorm gewaardeerd. 🙏

 

René heeft talent Zelfvertrouwen en scoort een 9 op drijfveer Eigenwaarde. 

talentmanagement podcast

In de serie Talentgesprekken gaat Jan Prins op zoek naar de kerntalenten van inspirerende mensen. In elk talentgesprek staat steeds één kerntalent centraal. Voorafgaand aan het gesprek hebben de gasten een TMA talentanalyse gedaan. Mensen hebben gemiddeld 10-15 talenten, maar niet alle talenten zijn even sterk. Op basis van die uitkomsten komt Jan tot het inzicht wat het kerntalent van zijn gast is. Dit talent staat dan centraal in het talentgesprek. In het talentgesprek wordt duidelijk hoe het kerntalent bepalend is geweest voor de keuzes die zijn gast heeft gemaakt en de overtuigingen die daar aan ten grondslag hebben gelegen.

Wat zijn jouw talenten?

Talentgesprekken is zowel een YouTube kanaal als een podcast (in de apps van Spotify, Apple, GoogleTuneIN en Podbean.

Er is ook een website waarop je ze allemaal kunt terugkijken en luisteren.

In de winkel op de website Talentgesprekken.com kun je ook zelf een talentanalye kopen voor jezelf of voor iemand aan wie je dat gunt.