Talent management bij BWP

Directeur-eigenaar Reinoud Bergsma

BWP heeft al een goede reputatie op het gebied van het leveren projectprofessionals als in 2018  Reinoud Bergsma BWP overneemt. Onder zijn leiding wordt de transitie ingezet naar een projectorganisatie, gespecialiseerd in uitvoeren van projectopdrachten in de energiesector en bij financiële instellingen.

In de visie van BWP is projectmatig werken een krachtig instrument om verandering vorm en inhoud te geven. Projecten richten zich op het behalen van concrete resultaten, met een strakke afbakening in tijd en middelen. Projecten zorgen er voor dat mensen vanuit verschillende disciplines samenwerken en dat tegelijkertijd de kernactiviteiten van de organisatie doorlopen.

Na de overname heeft Reinoud de strategie ingezet om zich meer te gaan richten op het nemen van resultaat verantwoordelijkheid voor de projecten. Minder afrekenen op gemaakte uren en meer op het realiseren van toegevoegde waarde voor die klant.

Cruciaal element in die strategie is de investering in talent management. Het aantrekken met mensen met de juiste talenten is daarin belangrijker dan de juiste ervaring. Mensen met een goede mentale fit op de job leren immers veel sneller, maken minder fouten en zijn daardoor veel productiever dan mensen met ervaring maar zonder de juiste motivatie.

 

“Medewerkers voelen zich in hun kracht gezet als ze praten over hun drijfveren.”

 

Walter Markus – de vaste talent coach van PRiMAN voor BWP – ziet dat het inzicht in de talenten van medewerkers niet alleen de organisatie helpt bij het aannemen van nieuwe mensen. “Bij BWP ligt het zwaartepunt nu bij het in kaart brengen van de talenten van de bestaande medewerkers. Daarbij dient het als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling, maar ook als basis om te kijken naar nieuwe opdrachten en projecten. Vragen als ‘past dit project bij mij?’, ‘kom ik in deze opdracht echt tot mijn recht?’  kunnen daarbij bekeken worden vanuit het perspectief van de talenten van de medewerker.  Zo kunnen er veel bewustere keuzes gemaakt worden over de inzet van medewerkers. Daardoor een betere match tussen medewerker en opdracht, beter gemotiveerde medewerkers met werk dat ze leuk  vinden, en dus ook meer tevreden klanten.”

Jan Prins sprak met Reinoud Bergsma