Sturen op talent levert geld op

Rotterdam, 10 juli 2013 – Door beter gebruik te maken van de talenten en drijfveren van medewerkers kunnen bedrijven in Nederland miljarden meer omzet genereren. Inspelen op mogelijkheden leidt volgens leidinggevenden tot verbetering van productiviteit. Dit blijkt uit een onderzoek van PRiMAN.

De ambities, talenten en motivatie van medewerkers kunnen volgens leidinggevenden zorgen voor een jaarlijkse productivitetietswinst van 3,4%, dit wordt gerealiseerd door medewerkwers werkzaamheden te laten doen die goed aansluiten deze wensen en behoeften. Het goed managen van talent motiveert beter dan meer salaris. Slechts een hele kleine minderheid (6,9%) van de leidinggevenden denkt dat medewerkers de best prestaties leveren door financiële prikkels. De overgrote meerderheid (78,9%) vindt het anticiperen op de motivationele drijfveren van hun mensen belangrijker dan de competenties die ze hebben. Maar liefst 91,3% is er van overtuigd dat beter zelfinzicht leidt tot hogere prestaties!

Jan Prins, directeur van PRiMAN: “Vertaald naar geld levert het al gauw enkele duizenden euro’s per medewerker per jaar op. Medewerkers die werk doen dat 100% aansluiten op hun mogelijkheden. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek, maar ook uit de dagelijkse praktijk. Investeren in het management en optimale inzet van het talentpotentieel verdient zich dus razendsnel terug.“

Hoge salarissen leiden niet tot beter resultaten 
Sybren van der Schaar, eveneens van PRiMAN zegt: ‘Deze uitkomsten sluiten aan bij het maatschappelijk discussie over de waarde van bonussen en topsalarissen. Het besef dringt door dat hoge salarissen allesbehalve een garantie zijn voor succes. Integendeel zelfs. De beste voorspeller is niet de hoogte van het salaris of de bonus regeling, maar de mate waarin mensen werk doen dat aansluit bij hun drijfveren en talenten. Talentenmanagement wordt de core business van het leidinggeven.

Bijna de helft van de leidinggevenden gaat meer sturen op intrinsieke motivatie van zijn mensen, terwijl bijna twee derde van de managers de talenten van medewerkers beter wil benutten. Productiviteitsstijging wil bijna de helft van leidinggevenden ook bereiken door het optimaliseren bedrijfsprocessen. Van investering in digitalisering verwacht slechts 34,0% een positief effect.

Over het onderzoek


PRiMAN heeft het onderzoek in eigen beheer uitgevoerd onder 722 klanten en relaties (response 18,4%). Gemiddeld gaven de deelnemers leiding aan: 96 medewerkers. Het onderzoeksrapport is te downloaden via www.priman.nl/onderzoek.

Over PRiMAN 


PRiMAN is gespecialiseerd in talent performance: het inzichtelijk, voorspelbaar en meetbaar maken van gedrag als basisingrediënt van team- en persoonlijke productiviteit.