€ 60 miljard kost onze vergadercultuur volgens het “vergaderkundig instituut”. De impliciete boodschap is dat we met overleggen en vergaderen in Nederland veel tijd verknoeien die we ook productief hadden kunnen inzetten. Achmea haalde deze week het nieuws met een verbod op vergaderen.

De vraag is of al dat overleg ook wat op levert. Ik las een boeiend artikel in de Harvard Business Review: “leadership is a conversation” (registratie verplicht). Het is een pleidooi voor een nieuwe, meer empathische stijl van leiding geven:

  • meer luisteren,
  • meer bottom up strategievorming,
  • persoonlijker communicatie
  • zorgen voor een groter onderling vertrouwen.

Onderstaande infographic vat de essentie van het artikel samen.organizational conversationIk heb het gevoel dat dit voor de gemiddelde Amerikaanse manager een grotere eye opener is dan voor de Nederlandse. Al dat vergaderen heeft heus niet alleen tot doel tot besluitvorming te komen: het gaat er ook om dat we elkaars mening horen en mee laten wegen.

Neemt niet weg dat vergaderen per definitie tot improductiviteit leidt. De helft van de vergaderkosten gaat alleen al op aan reiskosten en -tijd! Ik geloof daarom dat de winst niet zit in het afschaffen van de vergaderingen (Achmea), maar in het efficiënter overdragen van informatie en zorg dragen voor een omgeving waarin vergaderingen niet altijd nodig zijn om de informatie overdracht plaats te laten vinden. Meer informele en directe communicatie. Dit vergt – ook in Nederland – een stijl van leiding geven die bij veel van de huidige leiders niet goed ontwikkelbaar is, het staat eenvoudigweg te ver van hun voorkeursgedrag af.  Daar zal dus meer op geselecteerd op moeten worden. Hoe? Lees bijvoorbeeld het white paper “management develepment in 7 stappen”.