Intervisie sessie met TMA gecertificeerde coaches en HR professionals

VertX

Voor de bij onze klanten werkzame TMA gecertificeerde experts verzorgen wij twee keer per jaar terugkom- en intervisie sessies. Dit zijn er inmiddels zoveel dat we ze verdelen over 2 groepen: coaches die zijn aangesloten bij www.coachtalent.nl en HR professionals die werkzaam zijn bij klanten. Naast het meenemen van de mensen in de nieuwe ontwikkelingen van het TMA front faciliteren we ook de onderlinge interactie en kennisdeling.

Deelnemers zijn over het algemeen erg enthousiast over TMA en op zoek naar manieren om er meer impact in hun organisatie mee te maken.

Bij de laatste bijeenkomst nam de customer succes manager van PRiMAN, Inge van den Burg, de deelnemers mee in een nieuwe aanpak om de organisatie mee te nemen in het talent gerichte denken.  

“Traditioneel doen we dat over de as van de TMA talent analyse maar starten met profileren is een aanpak waarvan we zien dat die in de praktijk ook goed blijkt te werken.”

PRiMAN twinned 6 step plan high performance organisations

Vanuit de TMA filosofie van de positieve psychologie bezien is Route A de aangewezen weg: begin gewoon met in beeld brengen van de talenten van de mensen in de organisatie. De vervolgstap is dat je een profiel maakt en mensen gaat verleiden om daarop feedback te vragen. Door die uitkomsten te combineren in potentie vs performance matrix ontstaat dan het inzicht wat de basis kan bieden om de mensen vanuit hun talent tot optimale prestaties te krijgen.

Route B schetst een weg die daar uiteindelijk ook toe kan leiden maar wel een andere aanvliegroute kent. Het startpunt is dan niet de visie van de positieve psychologie, maar het uitgangspunt van het hebben van een functiehuis, als basis voor een helder model van waarderen en belonen voor de verschillende rollen. Hier horen goede competentieprofielen bij en omdat TMA daar een goede bibliotheek voor biedt is dat dan de eerste stap. De logische vervolgstap is nu om een performance review te doen (al dan niet obv 360 graden feedback) op dat profiel. De TMA talent analyse komt dan pas in beeld als iemand niet goed functioneert of als het een overweging is dat iemand doorschuift.  Ook via route B wordt het eindbeeld bereikt maar zal het vanwege de probleemgerichte inzet van TMA talenten analyse wel langer duren voordat iedereen inzicht heeft in zijn / haar talenten.

Inge van den Burg: “De deelnemers gaven goede feedback. Bijvoorbeeld dat ze beide routes herkennen en hanteren maar dat het eindbeeld via route A vaak niet wordt bereikt vanwege het ontbreken van profielen, en dat bij Route B het probleem is dat profielen te vaak op de persoon wordt gemaakt en daarmee te weinig inspelen op de echte behoefte vanuit de organisatie.”

Daarmee was de brug geslagen naar de presentatie van Carlo Wagemakers over “Coachen en managen vanuit context.“ die tot doel had deelnemers te laten zien hoe TMA het door de samenwerking met STYR mogelijk maakt om gebruik te maken van gevalideerde profielen.

Carlo presenteerde een nieuwe methode om gebruik te maken van competentieprofielen gebaseerd op inschaling van de functie in 3 stappen.

Op basis van:

  1. Aard van het werk (9 gebieden)
  2. Toegevoegde waarde (6 groepen)
  3. Vereist niveau van probleemoplossend vermogen

kom je dan uit bij 1 van de 67 voorgedefinieerde en gevalideerde STYR competentieprofielen. Dit als aanvulling op de traditionele manier in de TMA methode om profielen bij elkaar te klikken op basis van resultaatgebieden (en die dan eventueel te valideren mbv de Competentie Stakeholder Analyse (CSA). De nieuwe methode is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen TMA en STYR en voor alle bestaande en nieuwe klanten beschikbaar als een alternatief op de traditionele aanpak. Let op: een combinatie van beiden gaat niet: klanten met een TMS moeten dus kiezen voor de ene of de andere aanpak. De presentatie van Carlo is als download beschikbaar. 

Carlo liet ook de gloednieuwe matching functionaliteit zien die de mogelijkheid biedt om wegingsfactoren toe te kennen en ook capaciteiten en talenscores mee te nemen in het profiel. Zo ontstaat er een veel nauwkeuriger beeld.

Hij gaf ook een demo van de nieuwe team builder waarmee je snel een indruk kan krijgen hoe goed het team past in een profiel.  

Inge: ‘De presentatie van Carlo liet wel zien hoe stevig TMA aan de weg timmert om de aloude rapporten portal uit te bouwen tot een totaal systeem voor talent gedreven performance management. Onze klanten daarin goed meenemen is de uitdaging waar ik mij vol voor in ga zetten komende tijd!”    

“Dit is echt wel een hele mooie ontwikkeling”

Na afloop werden de deelnemers nog verrast op een inspirerende yogasessie onder leiding van Renate van der Knaap van Yogavluggertjes.nl.

Renate blijkt haar leven totaal in balans te hebben, haar kerntalent is Zelfvertrouwen en zij bleek ook bereid haar inzichten te delen in het talentgesprek wat zij aansluitend had met Jan Prins, host van de podcast “Talentgesprekken” (beschikbaar op alle populaire podcast platforms). Abonneer je om het talentgesprek met Renate te beluisteren zodra het live komt of ga naar www.talentgesprekken.com waar je ze allemaal terug kan vinden.    

Inge van den Burg - PRiMAN customer succes manager

Geïnspireerd?

Neem gerust contact op met Inge van den Burg, customer succes manager van PRiMAN.

Stuur een email of maak eenvoudig een afspraak met Inge.

Inge van den Burg - PRiMAN customer succes manager

Geïnspireerd?

Neem gerust contact op met Inge van den Burg, customer succes manager van PRiMAN.

Stuur een email of maak eenvoudig een afspraak met Inge.