Verslag workshop ontdek je talent met TMA talent game

met Carlijn Geerts

Tijdens de workshop hebben de deelnemers ervaren hoe verhelderend het kan werken om met elkaar in gesprek te gaan over je drijfveren en de talenten die je in huis hebt. Met behulp van de TMA Talent Game gingen ze in gesprek over nog te verwezenlijken dromen en doelen. 

 

Inzicht in je talenten

Persoonlijke verhalen en dromen werden gedeeld, de talentenkaarten besproken en onderzocht. En de tijdelijke ‘teamgenoten’ hielpen elkaar bij het bedenken van vaardigheden die nuttig kunnen zijn om een droom te bereiken. Ze wisten elkaar op een mooie manier te inspireren, hoe ze het prachtig pallet aan talenten in konden zetten om persoonlijke doelen te realiseren. Met een klein sneak preview van de werkvorm die wij inzetten voor team inzichten, werden de deelnemers verrast hoe je in een korte tijd visueel kunt maken dat onderlinge irritaties gebaseerd zijn op verschil in drijfveren. We zien alleen maar het zichtbare gedrag van onze collega’s en we zijn ons vaak niet bewust van de wensen en behoeftes die aan dit gedrag ten grondslag liggen.

Geweldig om te zien hoe een groep onbekenden in zo’n korte tijd de verdieping met elkaar kan opzoeken en elkaar weet te inspireren! En opvallend was het wederom om te merken dat het niet makkelijk is om persoonlijke doelen te formuleren of om talenten aan jezelf toe te kennen. Door middel van onze Talentenanalyse krijgen medewerkers de inzicht die ze nodig hebben om positieve stappen te kunnen zetten in hun eigen groei en om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.

 

 

Het ABC van gemotiveerde mensen

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers, die verantwoordelijkheid nemen voor de eigen uitgezette acties, is de droom van elke leidinggevende en organisatie. Vanuit de motivatie psychologie zien we dat er 3 basisbehoeften zijn die ieder mens heeft, het A-B-C model:

Autonomie – pas wanneer men het gevoel heeft het eigen gedrag te kunnen bepalen, zal men ook taken uit willen voeren omwille van de taak zelf. Iedere medewerker wil – in bepaalde mate – zelf kunnen bepalen wat hij doet en hoe hij iets doet.

Binding – sociale relaties en verbondenheid met de organisatie is van belang. Als een medewerker zich verbonden voelt, voelt ie zich ook welkom. Verbondenheid ontstaat door fijne contacten met collega’s, maar ook door aan iets bij te dragen wat in onze ogen zinvol is.

Competent – we willen allemaal goed zijn in wat we doen! Competent zijn om onze taken uit te voeren en ingezet worden op onze talenten.

Bij talent gericht werken is het daarom van belang dat we naast de organisatie doelstellingen ons ook gaan richten op de persoonlijke doelstellingen van de medewerkers. Inzicht in talenten, kwaliteiten en valkuilen en het realiseren van doelen die iemand zelf heeft geformuleerd, creëert betrokken, gemotiveerde, productieve, en tevreden medewerkers.

 

“Je kunt jezelf pas leiden als je weet waar je naar toe wilt gaan.”

 

Werken aan succes

Succesvolle medewerkers, organisaties en teams blijken de volgende kenmerken te hebben:

  • Ze hebben zelfinzicht; kennen hun eigen drijfveren, talenten & valkuilen
  • Zien de talenten van collega’s, niet de ‘tekortkomingen’ en benutten elkaars talent
  • Hebben focus; richten zich op zelf opgestelde doelen, en checken regelmatig of ze nog op de goede weg zitten
  • Zorgen voor een goede energie balans
  • Hebben een Groei Mindset