Jarenlang was Nederland kampioen in de groei van arbeidsproductiviteit. Uit de Miljoenennota (hoofdstuk 2) blijkt echter dat de groei terug van de arbeidsproductiviteit is teruggevallen naar 1,1%. Nog net voldoende voor economische groei (+0,5% ) maar internationaal gezien laag. We zitten nog steeds op hoog niveau maar de groei is eruit. Van kampioen naar hekkensluiter. Vooral in de zakelijke dienstverlening blijft Nederland Europees gezien achter.

Het traditionele recept (hoge participatie en automatisering) lijkt een beetje uitgewerkt. Dus de vraag wat we kunnen we doen om de productiviteit weer aan te slingeren?

Voor banen in dienstverlening en kenniswerkers blijken soft skills (drijfveren, competenties) vaak veel belangrijker dan de traditionele hard skills (opleiding, werkervaring). Voor deze functies gaat het om de sociale, organisatorische, beïnvloedende en vaak ook leidinggevende talenten. Die bepalen in toenemende mate het succes in de baan. Richard Branson bijvoorbeeld snapt dat het makkelijker is om iemand bij te spijkeren qua kennis dan als persoon te veranderen. Hij is van mening dat iemand met de juiste mentaliteit iedere baan in 3-6 maanden kan leren, onafhankelijk van de opleiding en achtergrond.

priman-header-richard-branson.jpg

Om de productiviteit van kenniswerkers en dienstverleners te vergroten is het dus van groot belang dat je de talenten van iedere persoon matcht met de verwachtingen vanuit de functie. Als je dat goed doet raken mensen intrinsiek gemotiveerd en doen ze hun werk met passie. Dat dat goed is voor de productiviteit zal niemand betwijfelen. Is de match er niet dan vergt zo’n medewerker niet alleen veel management aandacht maar is het ook niet reëel on grote prestaties (productiviteit) te verlangen. Stress en uitval liggen dan op de loer. In feite heb je dan in de woorden van Marco van Basten maar 2 keuzes:

“of ander werk zoeken of het werk veranderen” 

Iedereen die weleens wat maakt weet dat de kostenverdeling in de cyclus ontwerp-bouw-oplevering 1:10:100 is. Oftewel: hoe vroeger je problemen signaleert hoe goedkoper het is om ze op te lossen.

Deze wetmatigheid uit de maakindustrie geldt ook voor de productiviteit van kenniswerkers en dienstverleners: investeren in een goede personality match betaalt zich uit in toekomstige productiviteitswinst en performance. Voortmodderen met ongemotiveerde medewerkers niet. Slecht voor de medewekers, frustrerend voor het management en niet goed voor de BV Nederland.