TMA Competentie

Organisatiesensitiviteit

Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Organisatiesensitiviteit is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Conformeren en Sociabiliteit & contact hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Beschikt over kennis van het functioneren van organisaties.
  • Is zich bewust van wat er gaande is in de werkomgeving.
  • Kijkt over de muren van het eigen team, cluster of de eigen afdeling heen.

Kan jouw organisatie wel wat meer Organisatiesensitiviteit gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer organisatiesensitiviteit gebruiken?