Power feministe

Talent Leidend

Hoge score op de TMA drijfveer Verantwoording & Leiderschap

Heleen Mees studeerde economie en rechten en is gepromoveerd op de opkomst van China. Ze heeft een sterke visie op de ontwikkeling van de wereldeconomie en publiceert daar graag over: ze schreef vier boeken en schrijft voor internationale tijdschriften. Ze staat bekend om haar scherpe intellect en de verve waarmee ze haar standpunten kan verdedigen. Ze heeft, zegt ze van zichzelf, “een stem als een kampbewaarder”. Ze is columnist bij zowel de Volkskrant en BNR.

Ze staat bekend als feministe, die vooral vrouwen zelf aanspreekt op hun gebrek aan ambitie. De door haar opgerichte stichting Women on Top, zette het thema meer vrouwen in topfuncties succesvol op de kaart.

Ze werkte zowel voor het ministerie van Financiën als de Europese Unie en heeft gedoceerd aan verschillende universiteiten, meest recentelijk aan New York University. Haar avonturen in New York vormden zelfs de inspiratie voor de telefilm “Hope”.

 

Heleen wordt gedreven door een sterke behoefte om richting te geven (talent LEIDEND).

Ze verdeelt haar tijd tussen Amerika en Nederland. In haar historische huis in Amsterdam had Jan Prins een boeiend talentgesprek met Heleen met als aanleiding haar hoge score op de TMA Drijfveer Verantwoording & Leiderschap.

Bekijk het in een nieuw talentgesprek van Jan Prins met Heleen Mees. 

 

 

talentmanagement podcast

In de serie Talentgesprekken gaat Jan Prins op zoek naar de kerntalenten van inspirerende mensen. In elk talentgesprek staat steeds één kerntalent centraal. Voorafgaand aan het gesprek hebben de gasten een TMA talentanalyse gedaan. Mensen hebben gemiddeld 10-15 talenten, maar niet alle talenten zijn even sterk. Op basis van die uitkomsten komt Jan tot het inzicht wat het kerntalent van zijn gast is. Dit talent staat dan centraal in het talentgesprek. In het talentgesprek wordt duidelijk hoe het kerntalent bepalend is geweest voor de keuzes die zijn gast heeft gemaakt en de overtuigingen die daar aan ten grondslag hebben gelegen.

Wat zijn jouw talenten?

Talentgesprekken is zowel een YouTube kanaal als een podcast (in de apps van Spotify, Apple, GoogleTuneIN en Podbean.

Er is ook een website waarop je ze allemaal kunt terugkijken en luisteren.

In de winkel op de website Talentgesprekken.com kun je ook zelf een talentanalye kopen voor jezelf of voor iemand aan wie je dat gunt.