200 Studerende en afgestudeerden ICT’ers hebben zich begin dit jaar aangemeld voor het Rijks ICT programma (RITP). Voor het eerst werd voor deze tak een trainee programma ontwikkeld. 18 Uitvoeringsinstanties deden mee denkend aan bijvooorbeeld de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en Justitie. Op het gebied van ICT gebeurt er veel in Nederland. Vraagstukken omtrent privacy, security en de cloud zijn aan de orde van de dag. Voor nu en in de toekomst is het belangrijk dat de overheid experts aantrekt die kunnen voorzien in beheer en veiligheid. De trainees van nu worden de experts van de toekomst.

Logo Rijks ICT Trainee ProgrammaHoe vind je goede experts en hoe weet je dat je in potentie goede experts binnenhaalt? Door het organiseren van inhousedagen heeft de overheid studerende ICT’ers enthousiast gemaakt wat er voor gezorgd heeft dat ruim 200 sollicitanten zich aanmeldden voor 60 trainee plekken.

 

Selectie van trainees in werking

Voor het in beeld brengen van de potentie van de trainees heeft RITP ervoor gekozen om talenten analyses en capaciteiten testen in te zetten. RITP heeft PRiMAN als partner bij de arm genomen om samen dit onderdeel van het project in te richten. Zo werd in eerste instantie het niveau van de capaciteiten vastgelegd. Tijdens een workshop werden essentiële competenties geselecteerd en gewaardeerd die een trainee in aanleg moet hebben om een traineeship succesvol te kunnen doorlopen. Omgevingsbewustzijn, Samenwerken en Innoverend Vermogen waren een aantal van deze kerncompetenties. Competenties zijn makkelijker te ontwikkelen wanneer ze in lijn liggen met talenten. Belangrijk was daarom om tijdens de gesprekken in te zoomen op deze talenten. Als leidraad gebruikten we de resultaten uit de talenten analyse en de competentie match.

 

 

Het was een bewuste keuze om de talenten analyse en capaciteiten testen als startpunt van de procedure in te zetten. Op deze manier werden alleen de kandidaten doorgelaten die qua persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten op de traineeships pasten. Een efficiency slag voor het vervolg van de procedure. Na screening van de CV’s kregen 80 sollicitanten een uitnodiging om op het ministerie de capaciteiten test te maken en de talenten analyse te bespreken met TMA expert Maarten of Maartje of een medewerker van RITP. In 2 weken tijd werden alle potentiële trainees getest en gesproken en werden bevindingen gerapporteerd aan CIO’s en CTO’s. 40 Kandidaten gingen uiteindelijk door naar de 2e ronde. 30 Sollicitanten zijn uiteindelijk aangenomen. Een score van 75%! Het succes krijgt een vervolg. Er zijn immers nog posities in te vullen. Het tweede selectieproject gaat daarom eind mei van start!

 

Inhousedag Rijksoverheid Big Data 2016

Inhousedag Rijksoverheid Security 2015