4 talenten bepalen het succes van teams

Rotterdam, 27 november 2013 – Uit een onderzoek van PRiMAN blijkt dat het succes van samenwerking van mensen in teams voorspelbaar is op grond van slechts 4 persoonlijke eigenschappen (talenten).

Deze eigenschappen zijn:

Doelgerichtheid (De mate waarin de persoon behoefte heeft zich te richten op gestelde doelen en resultaten.)

Ontzag (De mate waarin de persoon behoefte heeft tegen anderen en hun prestaties op te kijken, te bewonderen en te respecteren.)

Dominantie (De mate waarin de persoon behoefte heeft krachtig en dominant op te treden en te handelen.)

Energie & Actie (De mate waarin de persoon actie behoeft en beschikt over energie om zaken te ondernemen en doelen te bereiken.)

Teams waarvan de leden op deze persoonlijke eigenschappen dicht bij elkaar zitten blijken aanmerkelijk betere resultaten te boeken. Om de persoonlijkheden van de teamleden in kaart te brengen is gebruik gemaakt van TMA Methode van PRiMAN. Deze geeft een genuanceerd en betrouwbaar beeld van een persoon gebaseerd op 22 drijfveren. Vier daarvan blijken dus bepalend voor de effectiviteit van de samenwerking. De TMA methode is gebaseerd op de behoefte theorie van Murray.

Onderzoeker en beroepsmilitair Manuel Dekker presenteerde de resultaten van zijn onderzoek vandaag tijdens de conferentie „een Kuip vol Talent” georganiseerd door PRiMAN. Dekker: „Het is een echt big data onderzoek geweest waarbij ik puur op grond van de beschikbare data 35 teams heb geanalyseerd. 19 daarvan hadden naar het oordeel van de opdrachtgever een productieve samenwerking en 16 een minder productieve.”

Het onderzoek is uitgevoerd bij I-interim Rijk een pool van project en programma managers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Mo Jaber, directeur en opdrachtgever van het onderzoek: „Iedereen die bij ons solliciteert halen wij door een TMA Talentenscan, we gebruiken dat niet alleen voor selectie, maar ook om onze mensen beter te matchen op aanvragen voor interim managers vanuit de gehele Rijksoverheid. We gaan de resultaten gebruiken om in het vervolg ook in de samenstelling van teams meer sturing te kunnen geven.”

Jan Prins, directeur van PRiMAN, leverancier van de TMA methode: „De resultaten zijn best spectaculair te noemen. Feitelijk concludeert Manuel dat het toekomstige succes van samenwerking in teams prima valt te voorspellen. Toepassing van zijn conclusies kan veel impact kan hebben in de dagelijkse praktijk. Aan de andere kant is dit onderzoek nog maar een eerste stapje in de richting van data gebaseerde besluitvorming in people management.”

+++++++++++++++

Het eerste exemplaar van het onderzoek is vandaag uitgereikt aan Eddie Smit, werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken als programma manager en één van de mensen wiens data is geanalyseerd. Het onderzoeksrapport is te downloaden op www.priman.nl/onderzoek-team-performance. Het rapport is ook gratis op te vragen via info@priman.nl.  Voor vragen over het onderzoek, interviews of uitnodigingen neemt rechtstreeks contact op met Karin Kooy (06 26 74 8610 / karin@priman.nl)

 

Over I-interim Rijk

I-Interim Rijk is een onderdeel van De WerkMaatschappij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en vormt een pool van flexibele en zeer ervaren professionals op het gebied van informatiemanagement en ICT. Zij kunnen over de volle breedte van het Rijk worden ingezet op complexe projecten en programma’s.

Over PRiMAN Talent Management

PRiMAN is een organisatie advies bureau, opgericht vanuit de visie dat er binnen organisaties nog veel te winnen valt op basis van een meer op talenten gerichte managementstijl (Talent Performance). PRiMAN adviseert en implementeert op basis van de TMA™ Methode, een online omgeving voor talentanalyse en competentiemanagement.