De nieuwe generatie geeft meer om sociale media dan om de hoogte van het salaris. Dat blijkt althans uit het Connected World Technology Report van Cisco. 56% van de ondervraagde studenten zou niet willen werken voor een bedrijf dat toegang tot sociale media onder werktijd zou afsluiten. Ook vindt de ruime meerderheid het niet nodig om regelmatig naar kantoor te gaan. Jonge professionals en studenten willen niet alleen ongehinderd gebruikmaken van sociale media, maar bij voorkeur ook met hun eigen mobiele apparaten: 81% wil niet met de devices van de werkgever werken! Die wens is zelfs zo sterk dat dit hun keuze voor een werkgever beïnvloedt, soms zelfs meer dan het geboden salaris.

Flexibiliteit om thuis te werken en eigen apparaten te gebruiken is voor de nieuwe generatie dus een primaire arbeidsvoorwaarde. Het idee dat de IT afdeling een agnostisch beleid ten aanzien van gebruikers devices zou moeten hebben is interessant en ook verstrekkend. Het vergt immers een totaal ander beveiligingsfilosofie en architectuur. In plaats van te standaardiseren op hardware moet er gestandaardiseerd worden op services en API’s. In de internetwereld de gewoonste zaak van de wereld maar binnen bedrijven is dat nog nauwelijks een topic. In een erg interessante (maar inmiddels offline gehaalde) post van een medewerker van Google beschrijft Steve Yegge hoe het Amazon dankzij de dictatoriale managementstijl van Jeff Bezos is gelukt om deze slag te maken, maar dat Google nog lang niet zover is. Ongetwijfeld ook de reden dat de post inmiddels offline is.

Met BYOD of ‘Bring Your Own Device’ wordt de druk op IT om de slag te maken naar platforms die via services met de elkaar communiceren ook vanuit de gebruikersorganisatie nog verder opgevoerd. De belangrijkste uitdaging voor IT de komende jaren. En niet alleen voor Google