De nieuwe topman van TMG, Herman van Campenhout maakt bekend dat COO Patrick Morley terugtreedt. De Ier Morley, die ooit landelijke bekendheid verwierf in een KPN reclamespot “ik ben KPN’ was de grote man achter de acquisitie van Hyves, nog geen anderhalf jaar geleden.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZvHkI1oznGI]

De zoveelste poging van TMG om toekomstige groei te kopen. Het is de tragiek van veel grote bedrijven met een rijke historie. Het huidige verdienmodel komt onder druk te staan en het bedrijf slaagt er niet in nieuwe inkomstenbronnen aan te boren die de verliezen kunnen compenseren. Acquireren lijkt dan de enige oplossing.

TMG, WoltersKluwer, ReedElsevier, KPN, Perscombinatie, Wegener; allemaal worstelen ze met hetzelfde probleem: de omzet per klant en het aantal klanten neemt ieder jaar verder af. Meestal omdat er nieuwe bedrijven opstaan die er met innovatieve diensten en business concepten op internet in slagen om de behoeften van hun klanten aan nieuws, kennis en communicatie op een handiger manier te vervullen.

In de eerste jaren na de opkomst van internet en sociale media konden de grote concerns ondanks teruglopende omzetten de winst op peil houden en de aandeelhouders tevreden door flink te saneren. De topmannen weten het nog niet, maar inmiddels werkt dat recept niet meer. De organisatie is reorganisatie moe en het vet is er nu echt wel af. De echte uitdaging is niet om de winst op peil te houden, maar om de omzet te doen laten stijgen.

De mensen die dat konden, de intrapreneurs zijn er door de bean counters inmiddels allemaal uit gewerkt en dus kan de omzetstijging alleen gerealiseerd worden middels acquisities. Helaas zijn ook de mensen die goed kunnen beoordelen wat de inherente kwaliteit van de beoogde overname is, ook vertrokken. En daarom koopt Patrick Morley Hyves op het toppunt van hun succes. Daarom sluit Joop Munstermann een idiote deal met Marcel Boekhoorn. Daarom is Eelco Blok verrast door de populariteit van WhatsApp. En menen de analisten dat Dick de Boer waarde vernietigt door €350 miljoen voor Bol.com neer te leggen.

In hun pogingen de aandeelhouders te behagen met mooie winstcijfers hebben de topmannen in de voorbije jaren hun toekomstige verdienpotentieel uitgehold door de creatieve, ondernemende, vernieuwende geesten uit de organisatie te werken. De projecten van deze mensen kostten immers alleen maar geld en nooit lag er een goede business case aan ten grondslag.

Om de weg naar boven weer te vinden is er daarom ook maar één oplossing: het bedrijf weer aantrekkelijk maken voor de ‘misfits and the crazy ones‘ in de woorden van wijlen Steve Jobs. Mensen die waarschijnlijk in alle opzichten de tegenpool zijn van het huidige management. Mensen die niet passen in de huidige corporate cultuur. Mensen met waanzinnige ideeen.

Ik geloof daarom dat de recruitment een heel belangrijke rol heeft in het aanboren van nieuwe marktkansen. In mijn visie begint dat namelijk altijd met het binnenhalen van mensen die deze marktkansen zien en begrijpen. Dat zijn niet de mensen die lijken op het huidig kader. Het zijn mensen die per definitie niet in de huidige corporate cultuur passen. Maar ze zijn onmisbaar voor de toekomst. Als de topmannen er niet in slagen hun bedrijf aantrekkelijker te maken voor deze mensen zijn ze uiteindelijk ten dode opgeschreven. Innovatie kun je niet kopen, het moet in de genen zitten. Dat bekent dat je het moet binnenhalen. En helemaal als je al niet zo’n goede naam hebt bij je doelgroep is dat best een uitdaging. Wel een uitdaging waarbij wij kunnen helpen natuurlijk.