Apple Inc. wordt unaniem gezien als een innovatief bedrijf. Toch geeft Apple maar 3% van zijn omzet uit aan R&D. Hoger dan het gemiddelde over alle bedrijven, maar relatief heel laag. Steve Jobs zei daar zelf ooit het volgende over:

Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. When Apple came up with the Mac, IBM was spending at least 100 times more on R&D. It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it. (Wikiquote)

Innovatie is dan ook iets anders dan speur en ontwikkeling.

It’s the succesfull introduction of something new.

Hoorde ik Gerard Kleisterlee ooit zeggen toen hij toetrad tot het innovatieplatform. En anders dan Philips is Apple daar tegenwoordig een stuk succesvoller in. En Steve geeft precies aan wat het verschil maakt: de mensen die het moeten doen en de mensen die de mensen managen die het moeten doen. Als bedrijf ben je zo succesvol als je mensen. Een indicator als het percentage van het BNP of omzet dat wordt geïnvesteerd in R&D zegt dan ook helemaal niets. Harvard professor David Maister heeft hier 30 jaar onderzoek naar gedaan en komt tot de conclusie dat:

The keys to success, for individuals and for institutions are passion, people and principles.

Maister stelt dat iedereen eigenlijk wel weet, zowel persoonlijk als zakelijk, wat we zouden moeten doen, waarom, hoe vaak en hoe. Het probleem is dat al deze kennis niet voldoende is om te voorspellen of bedrijven en personen ook daadwerkelijk dit gewenste gedrag gaan vertonen. Dat is de echte uitdaging en Maister concludeert daarom:

The only competitive advantage, for corporations and for careers, is the ability to create and transfer drive, determination, energy, excitement and enthusiasm.

Wie hier op wil sturen investeert in talent gericht competentie management.