Deze keer wil ik graag mijn inzichten delen hoe ik tegen het ontwikkelen van talent aankijk. Regelmatig wordt mij gevraagd (als TMA consultant) of een bedrijf moet investeren in het ontwikkelen van sterke punten of in die van zwakke punten van hun medewerkers. Meeste bedrijven en leidinggevenden investeren voornamelijk (nog) in het verbeteren van zwakke punten van medewerkers.

Investeren in het verbeteren van de zwakke punten van een medewerker heeft als grootste nadeel dat het de medewerker een gevoel geeft dat hij/zij tekort schiet. De reden waarom men dit toch doet is om een medewerker over het hele bereik van zijn/haar functie geschikt te maken.  Van bovenaf opleggen aan een medewerker om aan zijn zwakke punten te werken verlaagd zijn/haar de motivatie en betrokkenheid en schaad direct de productiviteit. Daarbij zal een zwak punt nooit een sterk punt worden.

Mijn inziens is het veel effectiever om te richten op het doorontwikkelen van iemands sterke punten (talenten). De productiviteit, motivatie en betrokkenheid zal direct toenemen.

Het door ontwikkelen van iemand zijn sterkte punten brengt uiteindelijk een medewerker op een punt dat zijn “zwakke” punten verdere groeit remt. Een medewerker kan er nu zelf voor kiezen om aan zijn zwakke punten te gaan werken maar dan wel vanuit een positieve insteek.

Piet is een ontwerper die graag op zichzelf werkt en al zijn ontwerpen in zijn eentje produceert. Tot nu toe was dat voor Piet geen belemmering. Totdat Piet op een dag een ontwerp bedenkt die meerdere disciplines bestrijkt. Dit ontwerp kan hij nu niet meer aansturen op zijn oude vertrouwde manier. Wil hij zijn ontwerp een kans geven dan zal hij moeten samenwerken met een multidisciplinair team. Dit vereist o.a. dat hij zijn ontwerp moet presenteren aan het multidisciplinaire team.

Presenteren tegenover een groep vindt Piet lastig en het is een zwak punt van hem. Alleen hij kent de ins en out van zijn ontwerp. Tot nu toe heeft hij dat kunnen omzeilen. De keus aan Piet is of hij aan zijn zwakke punt gaat werken zodat hij zelf de presentatie ter hand kan nemen of hij laat zijn ontwerp door iemand anders presenteren die niet dezelfde passie heeft voor zijn ontwerp. Piet kiest voor het eerste. Hij voelt zich voldoende gemotiveerd om aan zijn zwakke punt te gaan werken zodat hij met passie zijn ontwerp kan presenteren op zijn authentieke wijze.

Hierbij wil ik laten zien dat indien een zwak punt verder groei van een sterk punt in de weg kan staan er voldoende intrinsieke motivatie ontstaat om aan een zwak punt te werken.

Mijn conclusie is om hoofdzakelijk te richten op het ontwikkelen van de aanwezige sterke punten (talenten). Beland een medewerker op een punt dat hij/zij zich niet verder kan ontwikkelen doordat zijn zwakke punten hem/haar verdere groei remmen dan kan hij/zij uit eigen beweging besluiten om aan zijn zwakke punten te werken.

Staar niet blind op de verbeteren van iemands zwakke punten maar helemaal links laten liggen lijkt me ook niet altijd de beste de weg. Paradoxaal gezien zal een medewerker aan zijn zwakke punten gaan werken op het moment dat deze persoon aan zijn sterke punten werkt.