Het is deze week ‘Werkstressweek’, reden voor minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher om met een onderzoek naar buiten te komen. Daaruit blijkt dat veel werknemers bang zijn om te zeggen dat ze last hebben van werkstress. Bijna een kwart van de werknemers meent dat dat leidt tot een lagere beoordeling, 16 procent vreest gezichtsverlies en 14 procent denkt zelfs zijn baan kwijt te raken. Asscher noemt werkstress ‘beroepsrisico nummer 1’. Niet alleen bedrijven worden erdoor op kosten gejaagd, maar het kost ook menselijk kapitaal ‘omdat goede mensen soms finaal afknappen’.

Het fijne van onze overheid is dat er niet alleen een programma is maar ook een subsidie om het gewenste gedrag ook financieel te stimuleren. Vanaf 15 oktober stelt het Europees Sociaal Fonds € 22.000.000 beschikbaar om bedrijven te helpen met duurzaam inzetbare medewerkers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie € 10.000,-. Voor een flink aantal klanten hebben wij afgelopen week de subsidie aangevraagd.

Er is ook een mooie website www.duurzameinzetbaarheid.nl met een online kansencalculator en 100 praktijkcases voor werkgevers. Dan blijkt weer hoe breed begrip duurzame inzetbaarheid is. Van scholing tot fitness en van zelfsturing tot talentmanagement alles valt er onder. De centrale boodschap is vooral dat er een positieve business case is, investeringen betalen zich terug in:

 • Brede inzetbaarheid
 • Betrokkenheid
 • Flexibiliteit in werktijd
 • Bereidheid nieuwe dingen te leren
 • Kwaliteit van het geleverde werk
 • Arbeidsproductiviteit

De projectgroep destilleerde uit 100 praktijk cases de schijf van 5 van duurzame inzetbaarheid.

schijf van 5 van duurzame inzetbaarheid

Op basis van de 5 thema’s zijn weer een aantal implementatie adviezen geformuleerd. Hieronder een aantal die mij aanspreken omdat ze in lijn zijn met onze missie:

 • Geef medewerkers de ruimte om binnen een functie een andere rol uit te oefenen. Dit verhoogt de betrokkenheid en maakt mensen meer aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.
 • Geef mensen verantwoordelijkheid over hun werk: ga na hoe je zelf wilt werken, niemand wil dat er voortdurend iemand over zijn schouder mee kijkt.
 • En ga in gesprek over loopbaan. Wie ben je, wat wil je, wat kun je, kun je groeien? Wil en kun je mee in de ontwikkeling van het bedrijf of de organisatie? Of kun je je beter op een werkplek buiten de organisatie richten? Maak concrete afspraken.
 • Vraag medewerkers om het management te evalueren; gebruik de feedback om de kwaliteit van het leidinggeven te verbeteren.
 • Geef medewerkers periodiek een loopbaantraject. Geef medewerkers advies op basis van hun persoonlijke ambitie en hun (risico op) arbeidsongeschiktheid.

Als een van bovenstaande thema’s je aanspreekt, neem dan eens contact op met mij of een van mijn collega’s!