Bij onze grotere klanten en relaties zie ik dat steeds meer traditionele P&O taken naar het management worden verschoven. In theorie wordt de manager hiermee gestimuleerd om op zijn beurt weer meer te delegeren naar de medewerkers. En dat leidt dan weer tot ontmanagen en meer  zelfsturing.

Ik denk dat dit an sich best een positieve ontwikkeling is. Over de kracht van zelfsturing schreef ik ook al eens een veel gelezen en gelikete blog op linkedin. De praktijk is natuurlijk een stuk weerbarstiger. Doorschuiven betekent immers niet altijd dat het ook wordt opgepakt. En daar ligt precies het probleem.

HR of P&O afdelingen hebben volgens mij te maken met 2 grote trends.

Behoefte aan specialisatie

Als P&O-er moet je van veel markten thuis zijn. Verlof- en verzuimadministratie, arbeidsrecht- en contracten, werving, selectie, talent management, competentiemanagement etc. De overeenkomst is dat alle taken iets met de medewerkers te maken hebben, maar ze vergen wel heel verschillende competenties. Om administratieve taken goed en nauwkeurig uit te voeren heb je immers heel andere talenten nodig dan voor coaching en recruitment. Bij grote organisaties is er vaak ruimte voor specialisatie, maar bij kleinere bedrijven lukt dat niet. Het gevolg is dat je als P&O-er te weinig onderscheidende kwaliteit en toegevoegde waarde kan bieden.

Uitbesteden van HR taken aan specialisten is de voor de hand liggende oplossing. Toch gebeurt dat meestal niet. Wat dat betreft kan HR nog wel wat leren van IT sector. IT taken worden in toenemende mate uitbesteed op basis van resultaatafspraken. De leverancier als specialist mag er dan voor zorgen dat er tegen lagere kosten betere kwaliteit wordt geleverd.

Als je je er niet in kunt specialiseren kun je de taak beter uit besteden aan een specialist en de verantwoordelijkheid ervoor bij de lijn beleggen.

Technologische ontwikkelingen

Onderzoekers aan de Universiteit van Oxford hebben op basis een uitgebreide taken analyse vastgesteld dat 47% van de beroepen in Amerika bestaat uit taken die computers en robots beter kunnen uitvoeren. Dat geldt niet in de laatste plaats ook voor de taken die nu nog door medewerkers van de afdeling HR/ P&O worden uitgevoerd.

Onderstaand een fragment uit de Tegenlicht documentaire: “Het werken van morgen”

In het fragment komt een P&O medewerker aan het woord die het volgens mij goed begrijpt.

httpv://www.youtube.com/watch?v=95cKpIBxxGQ

Ook MIT professor Andrew McAfee zegt zinnige dingen. Hij beschrijft in zijn boek “the Second Machine Age” hoe in de eerste industriële revolutie de handenarbeid werd overgenomen door machines en dat het in aanstaande revolutie vooral zal gaan om intellectuele arbeid. Hij voorspelt dat met name de middenklasse dat zal gaan merken. Echte creativiteit, inventiviteit en sociabiliteit zal toch nog steeds mensen vergen.

Dat is het soort werk wat niet zal worden overgenomen en waarnaar de vraag zal stijgen. Ik schreef dat ook al in mijn blog Iedereen verdient een coach. Hier zitten de kansen voor P&O.

Het draait om persoonlijkheid

Opleiding en kennis zijn in de nabije toekomst geen onderscheidende factoren meer. Dat betekent dat nog meer dan nu interpersoonlijke kwaliteiten en talenten bepalend zijn voor je toekomstig succes. Onderstaande slide brengt dat aardig in beeld.

85% of your succes is due to your personality

Voor de P&O-er is dat volgens mij net zo interessant als het informatietijdperk voor de journalist. Het is je werk en het gaat over jezelf.