Wie de huidige ontwikkelingen volgt op het gebied van leiderschap en management ziet dat er veel geschreven wordt over dit onderwerp. Een gebrek aan leiderschap en een tekort aan inlevingsvermogen voor de medewerkers is een regelmatig terugkerend patroon. Er is dus behoefte aan een betere vorm van leiderschap en management. Een kans voor een ondernemer die leiderschap en management als een totaaldienst aanbiedt.

Bij veel bedrijven zijn managers op basis van inhoudelijke kennis op een leidinggevende positie terecht gekomen. Met andere woorden iemand die heel goed is in zijn vak wordt als beloning gepromoveerd tot manager. Dit heeft tot gevolg dat de leidinggevenden en managers in veel voorkomende gevallen niet getoetst worden op hun organisatorisch en menselijke capaciteiten. En hier gaat het dan ook vaak mis, wat zich vertaald in ontevreden leidinggevenden, managers en medewerkers. Dit mechanisme houdt tot vandaag toe stand.

Voor veel bedrijven is management geen core-business. Waarom zouden die bedrijven dan niet het management in zijn geheel gaan uitbesteden? Op veel terreinen zie je dat zaken die niet tot de core-business horen in zijn geheel worden uitbesteed. Het uitbesteden van dit soort zaken neemt een steeds grotere vlucht. Het is ondoenlijk om op elk terrein alle kennis in huis te hebben. De meeste bedrijven hebben dan ook hun handen vol om de kennis van hun eigen core-business up- to-date te オンライン カジノ houden.

Stel dat een bedrijf een groot deel (of alle) van zijn managementtaken zou uitbesteden. Hoe zou dat er in praktijk uit kunnen gaan zien?

Een bedrijf dat het management volledig inkoopt kan zich nu geheel concentreren op haar core-business. Vakmensen worden niet meer blootgesteld aan de verleiding om tot leidinggevende of manager te worden gepromoveerd. Maar de vakman/vrouw kan zich volledig blijven verdiepen in zijn/haar vak en zorgt voor de overdracht en verspreiding van kennis. Zo wordt de vakman/vrouw weer gewaardeerd op zijn/haar gebied. En kunnen zij hun volledige potentieel benutten.

Het bedrijf dat de dienst “management” levert, zal zijn focus geheel richten op het ontwikkelen van effectieve leidinggevenden en managers. Dat is namelijk hun core-business. Zo zullen de geselecteerde leidinggevenden en managers aantoonbare skills (talenten en vaardigheden) moeten hebben op o.a. organisatorisch en menselijke vlak. Alles is geheel toegespitst op het doorontwikkelen van leidinggevende en management vaardigheden en dat draagt bij tot het in stand houden van de kwaliteit. Management is een specialisme op zich.

De leidinggevenden en managers worden periodiek beoordeeld door zowel de directie als door de medewerkers van het bedrijf dat deze dienst gebruikt. Dit zorgt voor een voortdurende prikkel om de kwaliteit van de leidinggevenden en managers op peil te houden. Dit is ook in het belang van het bedrijf die deze dienst verleent.

Bijkomende voordelen zijn dat leidinggevenden en managers die op deze wijze voor bedrijven werken gemakkelijk kunnen doorstromen naar andere bedrijven en zich kunnen blijven ontwikkelen. Indien een reorganisatie plaats vindt kan het aantal leidinggevenden/managers hierop worden aangepast zonder dure afkoopregelingen. Voor specialistische veranderingstrajecten kunnen daarvoor speciaal opgeleide  leidinggevenden en managers worden ingezet, die tijdelijk de positie innemen van het zittend management. Het op deze wijze flexibel inzetten van management draagt bij aan inspelen van een bedrijf op de steeds sneller veranderende markten en zorgt ervoor dat het managementteam continue op de actualiteit is afgestemd.

Doordat bedrijven die het management uitbesteden al hun energie en focus op hun core-business kunnen richten zal dat ervoor zorgen dat deze bedrijven zich steeds meer kunnen onderscheiden. De vakman/vrouw voelt zich weer in ere hersteld, wat bijdraagt aan zijn/haar betrokkenheid en functioneren. De trend naar steeds minder management en meer zelfsturing kan door deze wijze van organiseren stap voor stap worden ingevoerd.