UBR en TMA talent management

Voorkeursleverancier

Sinds 1 januari 2019 is PRiMAN ism Protinus IT de voorkeursleverancier voor TMA en gerelateerde diensten. Dat betekent dat voor een periode van 2+2 jaar (dus tot en met 2022) voor heel UBR alle dienstverlening gerelateerd aan talent management door PRiMAN via Protinus IT wordt geleverd.

Alle organisatie onderdelen binnen UBR kunnen eigenstandig gebruik maken van de dienstverlening. Naast techniek maakt ook ondersteuning deel uit van de raamovereenkomst. Opleiding en inhuur van specifieke expertise loopt ook via de overeenkomst. Ook zal een koppeling tussen TMA en OTYS worden gerealiseerd.

Organisatie onderdelen zijn niet verplicht om gebruik te maken van TMA. Dat is een keuze die ieder organisatie onderdeel zelfstandig kan maken.

Medewerkers die graag opgeleid willen worden tot gecertificeerd TMA expert kunnen zich aanmelden voor één van de ingeplande in house UBR trainingen. Voor reeds gecertificeerde TMA professionals is er de mogelijkheid de aanvullende training tot TMA teamcoach te volgen.

Gecertificeerde TMA methode professionals Anita Vlonk, Hans van der Aa & Corien Brouwer.

Voor organisatie onderdelen en medewerkers die wel gebruik willen maken van TMA maar niet willen investeren in de opleiding is er de mogelijkheid specifieke werkzaamheden uit te besteden of om een talent en performance expert via PRiMAN in te huren.

Dienstverlening

Voor UBR zijn 2 TMA portals ingericht.

www.ubrtalent.nl

Dit systeem is geconfigureerd als Talent Selectie & Ontwikkeling (TSO) portal is specifiek ingericht voor toepassing tbv (externe) kandidaten. De volgende uses case zijn daarbij geïndiceerd: 

  • Bedrijfs onderdelen die hun sollicitanten willen testen voor selectie doeleinden. 
  • Loopbaan coaches die hun coachees talentgericht willen begeleiden of ondersteunen.
  • Project- en programma- en verandermanagers die ten behoeve van hun opdracht inzicht willen hebben in de talenten en competenties van medewerkers bij hun klant. 

Andere toepassingsmogelijkheden in overleg.  

www.ubrcompetent.nl

Dit systeem  is geconfigureerd als Talentgedreven Performance Management (TPM) portal en specifiek ingericht voor toepassing tbv (eigen) medewerkers. Organisatie onderdelen gebruiken het om de volgende redenen: 

  • Op een talentgerichte en efficiënte wijze invulling geven aan de P-gesprekken (meer focus op sterke punten). 
  • Betere matching van de medewerkers op de beschikbare interim opdrachten.  
  • Evaluatie van de interim opdrachten op basis van 360 feedback.
  • Versterken leer en ontwikkelcultuur en verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling neerleggen bij medewerkers zelf
  • Versterken onderlinge interne samenwerking en verbeteren team prestaties.

Contact personen 

Vanuit UBR is Rob Pöiesz de aangewezen contractbeheerder en coördinator. Hij is de prestatieverklaarder naar Protinus. Verrekening van de kosten vindt plaats via interne doorbelasting.   

Vanuit PRIMAN is Jan Prins het centrale aanspreekpunt. Behoeftestellers binnen UBR kunnen rechtstreeks contact met hem opnemen voor vragen of uitleg. Er is de mogelijkheid om via een demo account zelf toegang te krijgen tot een test omgeving.    

jan prins

Jan Prins (06-50637235 / jan@priman.nl)

rob.poiesz@rijksoverheid.nl 06 53 600 813