TMA Competentie

Omgevingsbewustzijn

Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Omgevingsbewustzijn is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Afwisseling hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Beschikt over brede kennis van uiteenlopende onderwerpen.
  • Beschikt over een goede algemene ontwikkeling.
  • Bezit brede kennis van zaken met betrekking tot de eigen organisatie of het eigen vakgebied.
  • Leest de juiste vakliteratuur.

Kan jouw organisatie wel wat meer Omgevingsbewustzijn gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Omgevingsbewustzijn gebruiken?