TMA Competentie

Commercieel vermogen

Denken en handelen vanuit kansen in de markt en deze op juiste commerciële waarde schatten; Klantgericht handelen en de juiste relaties aangaan.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Commercieel vermogen is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Ambitie & uitdaging en Sociabiliteit & contact hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Inventariseert wensen van een klant.
  •  Is geloofwaardig en kan een goede sfeer creëren om tot kopen te verleiden.
  • Is zich bewust van wat ‘commercieel’ is.
  • Signaleert mogelijkheden en producten in de markt en vormt zich een juist beeld van de commerciële mogelijkheden hiervan.
  • Voert op correcte wijze eenvoudige klantgesprekken.

Kan jouw organisatie wel wat meer Commercieel vermogen gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Commercieel vermogen gebruiken?