TMA Competentie

Aandacht voor details

Consistent en effectief kunnen omgaan met detailinformatie.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Aandacht voor details is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Orde & structuur hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Blijft alert en geconcentreerd.
  • Laat de aandacht niet verslappen bij detailinformatie.
  • Stoort zich aan kleine fouten.

Kan jouw organisatie wel wat meer Aandacht voor details gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Aandacht voor details gebruiken?