Bewust en positief gebruik van taal maakt het verschil tussen middelmatigheid en excelleren van leiders. Je leest hier vrijwel nooit wat over op managementsites, dat is merkwaardig. En als je er wat over leest gaat het meestal over het onjuist of ongewenst gebruik van vakjargon. Ik vind dat laatste vreemd. Iedere beroepsgroep heeft zijn jargon, dus ook leiders in bedrijfskundige omgevingen. Waar we maatschappelijk accepteren dat artsen wetenschappelijke termen gebruiken bij hun werk, in plaats van de vertaling daarvan, lijken we dat bij managementtaal moeilijk te vinden. Daarnaast gaat de discussie soms over het door elkaar gebruiken van Engelse en Nederlandse woorden. Het gaat hierbij vaak om zuurpruimerij door conservatieve taalpuristen die de vermenging van twee talen als puur vergif beschouwen. Er ligt echter een uitdaging op taalkundig gebied die een veel rechtstreekser effect heeft op de mate waarin een organisatie succesvol kan zijn. Een uitdaging die het verschil kan maken tussen winnen en verliezen. Lees verder… 

Rien Schalkwijk is werkzaam binnen de overheid en heeft een eigen bedrijf (www.gatorworks.nl). Zijn passie is het ontwikkelen van bedrijfsconcepten en het verbeteren van bestaande organisaties op basis van positieve psychologie, morele leerprocessen en ruimtegevend leiderschap met als doel mensen en organisaties te laten vervloeien met de maatschappelijke ontwikkeling waarin de welvaartseconomie plaats aan het maken is voor een welzijnseconomie.