imageWie is Renee Verhaar?

Ik ben trainer/ coach met sterk invoelend vermogen. Ik ben geïntrigeerd door wat mensen drijft,  waarom doen ze wat ze doen. En vooral; hoe kun je een bredere blik krijgen in je denken en handelen?! Ik zie zelfinzicht als de sleutel in ontwikkeling, zowel persoonlijke, team- als organisatie- ontwikkeling. Passende steekwoorden zijn psycholoog, nieuwsgierig, open-minded, creatief, eigenwijs, HNW, personal branding, plezier en dansen.

Wat zijn jouw talenten ?

Ik houd van levendigheid. In groepen neem ik makkelijk het voortouw, bijvoorbeeld als trainer of als gangmaker. Daarbij ervaren mensen vaak dat ze zich snel op hun gemak voelen. Maar, of én, doelgerichtheid staat ook hoog in het vaandel. Ik vind aandacht voor elkaar en zonder oordeel luisteren heel belangrijk. Ik voel dan ook meestal vrij snel aan waar mensen in gedachten mee bezig zijn, waar ze behoefte aan hebben of mee worstelen. Ik raak enthousiast en mijn gedachten gaan in versnelling bij creatieve processen, innovatie.

Waarom heb je besloten je als Talentpartner aan te sluiten bij PRiMAN?

Toen ik kennis maakte met de TMA- methode in een van de workshops van PRiMAN was ik meteen enthousiast. De visie dat een hoge of juist lage drijfveer een talent vormt en daarmee een aanleg voor gedrag is, onderschrijf ik helemaal. Het inzicht dat medewerkers en organisatie daarmee over zichzelf kunnen krijgen is enorm waardevol. Eerst had ik echter geen gelegenheid om verder met de methodiek aan de slag te gaan.  Als beginnend zelfstandig trainer is daar verandering in gekomen. Nu heb ik de kans om me verder te professionaliseren en de samenwerking als  Talentpartner aan te gaan.  Daarbij ga ik ook aan de slag met het ontwikkelen en geven van PRiMAN trainingen.

Wat mogen we van je verwachten?

Dat ik mijn ondernemendheid, creativiteit, vakkennis en netwerk inzet. Je kan me in verschillende rollen tegenkomen; als TMA- consultant om een talentanalyse of 360 graden performance-analyse terug te koppelen, consultant op het gebied van organisatieperformance, (maatwerk-) ontwikkelaar van workshops, en als trainer in een van de PRiMAN trainingen; oftewel talentontwikkelaar.

Aan welke voorspelling durf jij je te wagen?

In de toekomst worden de talenten en kunde van medewerkers bepalender voor de functie-invulling dan functiebeschrijvingen.

In de organisatiepsychologie is al lang geleden geconcludeerd dat fitting- jobs- to- people in plaats van fitting- people- to- jobs tot hoger welzijn en een hogere productiviteit leidt. In de praktijk zie je organisaties hier echter nog volop mee worstelen. Dikwijls ligt er een blauwdruk van een functie en zoekt men een poppetje om de positie te vervullen. In plaats van de functie aan te passen aan de talenten van een persoon, wat veel meer voordelen biedt. Steeds meer mensen hebben echter de behoefte zich breder te ontwikkelen dan de strakke kaders in hun functie en te werken vanuit hun zingeving en talenten. Ik voorzie dat organisaties zullen moeten mee-veranderen om talenten aan te trekken en medewerkers intrinsiek gemotiveerd laten blijven.