Mijn naam is Sybren van der Schaar. Ik ontwikkel Authentiek Leiderschap & Business Spiritualiteit. Dit is in mijn ogen noodzakelijk omdat in de huidige organisaties maar een deel IQ (denken) en VQ (doen) van de capaciteiten van de werknemer wordt ingezet. Deze beperkte inzet is niet zonder gevolgen. Veel werknemers voelen zich niet meer thuis in de huidige organisatie structuren. Organisaties waar de werknemer als een “robot” wordt ingezet. Wat nog schadelijker voor de hedendaagse organisaties is, is dat de SQ (inspiratie) en EQ (emotie), die voor de broodnodige vernieuwing en onderscheidend vermogen zorgen, grotendeels onbenut blijven.

Het plaatje linksboven toont een klavervier met zijn 4 kwadranten. Klavervier staat symbool voor geluk. Tevens staat een klaverblad (wegen knooppunten) voor verbinding. Werknemers die deze vier de intelligentiegebieden kunnen inzetten voelen zich gelukkiger en zijn daardoor veel productiever.

Hieronder de 4-eenheid van de 4Q’s, een voorwaarde voor de bloei van uw werknemers en uw organisatie

 • SQ      > Inspiratie    > Spirituele intelligentie
 • IQ       > Denken      > Cognitieve intelligentie
 • EQ      > Emotie        > Emotionele intelligentie
 • VQ      > Doen           > Fysieke intelligentie

Huidige organisaties zetten hoofdzakelijk de 2 kwadranten IQ (denken) en VQ (doen) in. De overige 2 kwadranten EQ (emotie) en SQ (inspiratie) worden grotendeels onbenut. Dit uit onbekendheid hoe deze intelligentie gebieden effectief kunnen worden ingezet.

Hieronder het gedrag van werknemers indien IQ(denken) en VQ(doen) wordt aangesproken:

 • 9 tot 5 mentaliteit
 • Nieuwe werknemers voelen zich niet thuis en vertrekken weer snel
 • Betrokkenheid laag
 • Ziekte verzuim boven de 3% (haalbaar is 1,5%)
 • Disharmonie
 • Klanten voelen zich onbegrepen en niet serieus genomen
 • Medewerkers leggen de verantwoordelijkheid terug bij de leiding
 • Eilanden en koningrijkjes (ieder voor zich)

Mijn visie is dat voor een gezonde organisatie al de vier kwadranten van de werknemers dienen te worden ingezet. Dit maakt de werknemer creatiever en gelukkiger. Mijn missie is om organisaties te leren hoe ze de 4 kwadranten van hun medewerker in kunnen zetten en daardoor ook hun performance aanzienlijk verhogen.

Hieronder het gedrag van werknemers indien  SQ, EQ, IQ en VQ wordt aangesproken:

 • Betrokkenheid hoog
 • Nieuwe werknemers voelen zich snel thuis
 • Geïnspireerde medewerkers
 • Ziekte verzuim laag
 • Harmonie
 • Klanten voelen zich begrepen en serieus genomen
 • Medewerkers delen de verantwoordelijkheid
 • De organisatie opereert als een eenheid

We zitten wereldwijd in een identiteitsvacuum. Prijzen eroderen. Alles lijkt steeds meer op elkaar. Men kopieert en voegt nagenoeg geen eigenwaarde toe. De werknemer wordt als een kostenpost gezien. De gehanteerde management-modellen zijn abstract, zonder beleving. In grote lijnen lijkt het erop dat het “leven” letterlijk en figuurlijk uit de bedrijven wordt gehaald.

Het verbinden van SQ, IQ, EQ en VQ zorgt voor de noodzakelijke vernieuwing en een onderscheidende inspirerende identiteit. De organisatie komt weer tot “leven”. Gebruik deze potentie voor het succes van uw medewerkers en organisatie.

Alleen een mens die met zichzelf verbindt kan zich met andere verbinden. Alleen een leider die met zichzelf verbindt ziet de noden en behoeften van andere mensen (werknemers en klanten).

Bedrijven die erin slagen om hun werknemers volledig in te zetten zijn zeer succesvol. Voorbeelden zijn Tata, Apple, Southwest Airlines, Starbucks, BMW en Harley Davidson. Deze succesvolle bedrijven hebben een eigen herkenbare inspirerende identiteit. De medewerkers en klanten staan centraal.