Apple is zijn leidende positie als meest waardevolle merk kwijtgeraakt aan Google. Dit kwam niet geheel onverwacht. De “why” van Apple is samen met Steve Jobs begraven. Steve Jobs had een missie en inspireerde in zijn eentje de gehele wereld. Het ging Steve Jobs in de eerste plaats niet om de beste te willen zijn, maar om iets te bouwen waar hij in geloofde. Hij geloofde dat hij de status quo kon uitdagen met goede technologische innovatieve uitgebalanceerde producten. Dat geloof maakte hem groot.

De “why” van Apple was in de tijd van Steve Jobs zo sterk dat Apple kopiëren gelijk aan zelfmoord was. Dat magisch onaantastbare inspireert velen en overstijgt “concurrentie”.

missie geslaagd

De essentie van een (gedurfde) missie is dat het mensen met elkaar verbindt. Een missie triggert de verbeelding van mensen. Elke missie heeft een bepaalde levensduur. Is een missie eenmaal volbracht, dan zal er een nieuwe missie moeten worden gedefinieerd, indien er behoefte is aan continuïteit. Een goed voorbeeld is Microsoft. De missie was ‘in elk huis een pc op het bureau’. Toen die missie eenmaal was volbracht, verzuimde Microsoft om een nieuwe gedurfde missie te definiëren. En dat zorgde ervoor dat Microsoft zijn glans verloor.

In de tijd dat Steve Jobs aan het roer stond, was het uitdagen van de status quo voor hem een spel. Het hoorde bij het creëren van zijn merk. Hij zag Microsoft niet als concurrentie, maar juist als middel om zijn merk sterker te positioneren. Hij wist dat mensen graag kiezen voor de underdog, zoals David die met lef tegen Goliath vocht. Steve Jobs liet zien dat hoe klein en onbeduidend je ook bent, als je in jezelf gelooft en lef hebt, je tot grootse dingen in staat bent.

Veel bedrijven en mensen raken hun missie kwijt als ze succes hebben en geld verdienen belangrijker wordt dan de missie. De verbinding verdwijnt, wat leidt naar een teruggang. Nu Apple zelf tot de status quo behoort zal het, indien het succesvol wil blijven innoveren, een nieuwe gedurfde missie moeten definiëren.