TMA Competentie

Zelfontwikkeling

Inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interessen en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties zonodig verder te ontwikkelen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Voor zelfontwikkeling is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de scores van de TMA Drijfveren.

Gedragsvoorbeelden:

  • Besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen ontwikkeling.
  • Evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders of beter zou kunnen.
  • Is erop gespitst zichzelf te verbreden en/of te verdiepen.
  • Laat blijken over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken.
  • Zoekt actief naar persoonlijke feedback en doet hier iets mee.

Kan jouw organisatie wel wat meer Zelfontwikkeling gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Zelfontwikkeling gebruiken?