TMA Competentie

Vasthoudendheid

Volhardend zijn en bij tegenslag vasthouden aan de ingezette koers.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Vasthoudendheid is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Volharding hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Gaat door totdat iets redelijkerwijs niet meer haalbaar is.
  • Geeft niet snel op wanneer zich problemen voordoen.
  • Maakt een juiste inschatting wanneer vast te houden en wanneer dit niet meer realistisch is.

Kan jouw organisatie wel wat meer Vasthoudendheid gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Vasthoudendheid gebruiken?