TMA Competentie

Probleemanalyse

Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Voor probleemanalyse is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de scores van de TMA Drijfveren. Voor de ontwikkelbaarheid van deze competentie zijn echter wel de cognitieve capaciteiten van belang, hoe hoger deze zijn, hoe makkelijker probleemanalyse ontwikkeld kan worden.

Gedragsvoorbeelden:

  • Beschikt over een voor de functie voldoende werk- en denkniveau.
  • Constateert samenhang tussen verschillende problemen.
  • Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
  • Stelt zich niet tevreden met onvolledige informatie, blijft doorzoeken totdat voldoende gegevens voorhanden zijn.

Kan jouw organisatie wel wat meer Probleemanalyse gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Probleemanalyse gebruiken?