TMA Competentie

Mondelinge vaardigheid

Spreken in begrijpelijke taal; het taalgebruik aanpassen aan het niveau van de ander.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Voor mondelinge vaardigheid is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de scores van de TMA Drijfveren

Gedragsvoorbeelden:

  • Benut de eigen stem goed (volume, intonatie).
  • Is duidelijk verstaanbaar.
  • Spreekt standaard-Nederlands.

Kan jouw organisatie wel wat meer Mondelinge vaardigheden gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Mondelinge vaardigheden gebruiken?