TMA Competentie

Leervermogen

Nieuwe informatie vlot en gemakkelijk opnemen en in de praktijk toepassen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Leervermogen is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Ambitie & uitdaging en Volharding hoog gescoord wordt. Daarnaast zijn voor de ontwikkelbaarheid van deze competentie de cognitieve capaciteiten van belang, hoe hoger deze zijn, hoe makkelijker het leervermogen ontwikkeld kan worden.

Gedragsvoorbeelden:

  • Geeft niet snel op.
  • Is gemotiveerd bij het leren.
  • Is leergierig.
  • Leest veel vakliteratuur en/of informatie om zich te verbeteren.
  • Toont discipline bij cursussen en opleidingen.

Kan jouw organisatie wel wat meer Leervermogen gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Leervermogen gebruiken?