TMA Competentie

Integriteit

Zich houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor de cultuur waarin men werkt; niet vatbaar zijn voor frauduleuze handelingen

Indicatie ontwikkelbaarheid: Voor integriteit is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de scores van de TMA Drijfveren.

Gedragsvoorbeelden:

  • Behandelt iedereen gelijk en respectvol en maakt geen onderscheid.
  • Beschermt vertrouwelijke informatie.
  • Draagt informatie consistent en eerlijk over (voor iedereen hetzelfde verhaal).
  • Komt gemaakte beloften na.
  • Maakt geen misbruik van macht of voorkennis.

Kan jouw organisatie wel wat meer Integriteit gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Integriteit gebruiken?