Hogere arbeidsproductiviteit is noodzakelijk

Jarenlang was Nederland kampioen in de groei van arbeidsproductiviteit. Uit de Miljoenennota (hoofdstuk 2) blijkt echter dat de groei terug van de arbeidsproductiviteit is teruggevallen naar 1,1%. Nog net voldoende voor economische groei (+0,5% ) maar internationaal...